Het zomerrapport dat GfK wijdt aan de perceptie van de verschillende Belgische ketens werd vandaag aan hen overgemaakt. Een ding is zeker: het is een toppertje. Uit de editie van 2019 blijkt immers dat de consument tevreden is over de hele lijn. Hij geeft hogere scores voor alle criteria waarop hij zijn food stores beoordeelt en deze bereiken het hoogste niveau sinds 2008. In het septembernummer van Gondola Magazine zullen we hier dieper op in gaan maar de grote lijnen wilden we u alvast niet onthouden. 

Twee keer per jaar (in de zomer en in de winter) ondervraagt GfK 5000 gezinnen uit zijn panel over hun perceptie van de verschillende ketens. Dit oordeel is gebaseerd op zeven criteria, verdeeld over 3 groepen: VOORDEEL (aantrekkelijke aanbiedingen, lage prijzen), UITSTRALING (netheid van de winkel, versafdeling, uitgestrektheid van het aanbod, kwaliteit van de producten) en VRIENDELIJKHEID VAN HET PERSONEEL. De gegevens van het rapport werden verzameld tijdens twee weken in juni. 

Elk van deze zeven criteria weegt evenveel door in de algemene score die de retailer krijgt. De evolutie van elke score wordt afgewogen tegenover die van de vorige zomer, die 100 bedraagt. Alle ketens die hoger dan 100 scoren doen het dus beter dan vorig jaar. Wanneer ze onder de 100 duiken betekent dat dat ze erop achteruitgegaan zijn.  

Om meegenomen te worden in het onderzoek moet een keten een minimum aan klanten tellen onder de bevraagde gezinnen. Sinds het rapport van 2018 is dat het geval voor Spar Colruyt Group maar nog steeds niet voor Spar Lambrechts.