39 bedrijven ondertekenen een verklaring waarin dringend wordt opgeroepen om een juridische binende EU-natuurherstelwet goed te keuren, die de natuur terugbrengt in Europa. Daarbij ook Spar, Nestlé, Unilever en IKEA.

In een open brief stellen de ondertekenaars dat bedrijven en financiële instellingen afhankelijk zijn van de natuur en een cruciale rol spelen bij het behoud en herstel daarvan. Actie op de juiste schaal en snelheid kan alleen plaatsvinden als deze wordt ondersteund door een ambitieus milieubeleid en -regelgeving. De natuurherstelwet waarover het Europese Parlement binnenkort stemt, stelt voor om tegen 2030 herstelmaatregelen te treffen op ten minste 20% van de land- en zeegebieden van de EU en om alle ecosystemen die herstel nodig hebben tegen 2050 te herstellen. Dit moet zorgen voor een langdurig en duurzaam herstel en veerkracht van de biodiversiteit en natuur. Voor de betrokken bedrijven is er enig eigenbelang mee gemoeid: biodiversiteit is de sleutel tot voedselzekerheid, waardoor gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen, en tegen klimaatverandering. Bart Vandewaetere, vicepresident ESG Engagement bij Nestlé Europa: “Als de natuur onder druk staat, staan onze voedselsystemen ook onder druk. Door stijgende temperaturen zal het gebied dat geschikt is voor het verbouwen van koffie tegen 2050 met wel 50% afnemen als we nu niet ingrijpen. Natuurherstel en voedselzekerheid zijn onderling afhankelijk – we zijn afhankelijk van de natuur voor het produceren van onze grondstoffen  Implementatie van de EU-wet op natuurherstel kan de overgang naar regeneratieve landbouw in Europa versnellen en voordelen opleveren voor boeren en hun middelen van bestaan en het milieu, door de gezondheid van de bodem te verbeteren, de waterkringlopen te herstellen en de biodiversiteit te vergroten. De goedkeuring van deze wet moet ervoor zorgen dat er meer geld naar boeren gaat om hen te helpen de natuur te herstellen door middel van hun dagelijkse werk.” De 39 bedrijven sluiten zich aan bij boeren, jagers en wetenschappers die waarschuwen voor de economische gevolgen als het Europese Parlement de natuurherstelwet niet goedkeurt. Dit zou de eerste Europese wetgeving zijn die wettelijk bindende doelen stelt voor nationale regeringen om aangetaste ecosystemen te herstellen.