De directie van Mestdagh en de vakbonden zijn dan toch tot een akkoord gekomen over het transformatieplan dat werd aangekondigd op 7 mei. Al zijn de vakbonden niet laaiend enthousiast over het resultaat.

Op 7 mei kondigde de directie van Mestdagh zijn herstructureringsplan aan. Dat voorzag niet alleen een commercieel herstelplan, belangrijke investeringen en kostenverlagingen. Ook kwamen er maar liefst 450 van de 2.459 jobs, ofwel 18% van de Belgische jobs bij Mestdagh, op de helling te staan. Sindsdien werden tal van vergaderingen gehouden tussen de directie en de vakbonden, al draaiden die uiteindelijk op niks uit. Dat was niet naar de zin van de vakbonden die meteen overgingen tot stakingen. Een drukkingsmiddel dat zijn vruchten lijkt afgeworpen te hebben, want tijdens de tweede verzoeningspoging op 24 oktober werd er een akkoord bereikt.

Meer polyvalentie

Concreet heeft de directie het over “een nieuwe werkorganisatie die onder meer gebaseerd is op een georganiseerde en omkaderde polyvalentie. Die moet voor continuïteit in de service zorgen en moet de piekactiviteiten dekken zonder gebruik te maken van interimkrachten. In ruil voor die polyvalentie geeft de directie van Mestdagh een premie en een uniek barema, dat voordeliger is voor de laagste lonen, aan alle betrokken werknemers.“

Opening op zondag

Zondagsopeningen, die waren voorzien in het transformatieplan van de groep, zullen wel degelijk plaatsvinden, weliswaar op vrijwillige basis.

Investeringen

Mestdagh bevestigde daarnaast ook zijn intentie om 21,2 miljoen euro te investeringen in de commerciële herlancering van zijn winkels. “Deze investeringen zullen Mestdagh toelaten om zich te herpositioneren en in te spelen op de nieuwe tendensen zoals de consumptie van bio en lokale producten”, verduidelijkt de directie. “Mestdagh zal daarbij investeren in zijn slagerij-traiteur afdelingen zodat de retailer beter kan inspelen op de wisselende vraag en zal ook geld pompen in de bakkerij afdeling en zijn assortiment verse producten. Deze investeringen laten Mestdagh bovendien toe om in de wereld van de digitale distributie te stappen.”

Minder ontslagen werknemers

In zijn oorspronkelijke plan had Mestdagh het over 450 mensen die zouden moeten opstappen. Vandaag is dat aantal teruggebracht naar 340. Het vertrek zal vooral geregeld worden op basis van vervroegd pensioen. Werknemers die vrijwillig het bedrijf wensen te verlaten zullen bovendien een wettelijke vergoeding met aanvulling krijgen, meldt Mestdagh.

Vakbonden zijn niet helemaal tevreden

Hoewel er uiteindelijk een akkoord bereikt werd, zijn de vakbonden niet helemaal tevreden zijn. Nochtans moest er wel een akkoord komen voor het einde van dit jaar, aangezien SWT op 56 jaar niet meer geldig is in 2019 (dan moet men 59 jaar zijn). De sociale partners vreesden dan ook dat als er geen akkoord bereikt werd er naakte ontslagen zouden vallen. Het akkoord moet wel nog worden voorgelegd aan de werknemers.