Statbel, het Belgische bureau voor  statistiek, heeft dinsdag de resultaten gepubliceerd van een uitgebreide enquête over de lonen in Belgische bedrijven. Uit die resultaten blijkt dat de retail de derde slechtst betaalde sector is.

In 2020 verdiende een voltijdse werknemer gemiddeld 3.832 euro bruto per maand, zonder vakantiegeld of 13de maand, zo blijkt uit de cijfers van de enquête van Statbel bij meer dan 130.000 werknemers van Belgische bedrijven. Het mediaanloon bedroeg toen 3.550 euro, wat betekent dat 50% van de werknemers niet meer verdiende dan dit bedrag. Voorts verdiende 69% van betrokken werknemers tussen de 2.000 en de 4.250 euro bruto per maand, terwijl 10% van de werknemers minder dan 2.334 euro en nog eens 10% meer dan 5.991 euro per maand verdiende. Opmerkelijk is dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen aanzienlijk is verkleind. Waar dat in 2019 nog 4,1% was, is dat het jaar erop maar 0,4%. In Wallonië lag het gemiddelde salaris van vrouwen zelfs hoger dan dat van mannen.

Het gemiddelde loon in de retail? 3.000 euro bruto

Terwijl de petrochemische nijverheid en activiteiten van hoofdkantoren, de adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en de financiële dienstverlening de sectoren zijn die hun werknemers het best betalen, vinden we aan het andere eind van het spectrum de horeca (eet- en drinkgelegenheden, daarna het aanbieden van accomodatie), waar de lonen het laagst zijn, gevolgd door de retail. In deze laatste sector bedroeg het gemiddelde loon van een voltijdse werknemer 3.000 euro in 2020, ofwel 22% onder het nationale gemiddelde. Ter herinnering: de retail, en met meer specifiek de supermarktsector, kampt al enige tijd met terugkerende tekorten aan arbeidskrachten. Er moet wel opgemerkt worden dat de cijfers van Statbel geen rekening houden met deeltijdse werknemers en zelfstandigen, die talrijk zijn in de sector, noch met ondernemingen met minder dan 10 werknemers.

Statbel sectoren
©

Statbel

Kassiers en verkopers in winkels behoren tot de slechtst betaalde

Ten slotte wijst Statbel er ook op dat de regio waarin een werknemer actief is veel uitmaakt (mensen die in het centrum van het land werken, hebben meer kans op een hoog salaris), evenals de diploma’s die ze bezitten of de functie die ze uitoefenen. In dit opzicht zijn werknemers in de retail ook niet erg goed af, aangezien alleen kelners/barmannen, kappers/schoonheidsspecialisten en huishoudelijke hulpen en schoonmaakpersoneel een lager gemiddeld brutosalaris verdienen dan kassiers/ticketverkopers en verkopers in winkels. De laatste twee verdienden respectievelijk 33% en 31% minder dan het nationale gemiddelde, volgens cijfers van twee jaar geleden.

Statbel functies
©

Statbel