Recupel zamelde vorig jaar een recordvolume aan e-afval in: een stijging van 4,4% ten opzichte van 2018. Recupel voert daarnaast haar inspanningen op om de doelstellingen van Europa te halen en om problemen op te lossen zoals de 220.000 gebruikte koelkasten en diepvriezers die elk jaar uit het circuit 'verdwijnen'.

Recupel zamelde vorige jaar een record aan e-waste in. Maar liefst 122.548 ton werd afgegeven in een RecyclePunt, recyclagepark of bij een van zijn partners, een stijging van 4,4% ten opzichte van 2018. Het is duidelijk dat forse investeringen in het inzamelnetwerk en de communicatiecampagnes hebben geloond.

Het resultaat is des te positiever aangezien 90,6 % van de e-waste die niet meer te herstellen valt, een nuttige toepassing krijgt. “De erkende verwerkers waarmee we samenwerken, recycleren gemiddeld 79,3 % van het afval en verbranden ongeveer 10,7 %”, reageert Recupel. De warmte die daarbij vrijkomt, wordt gerecupereerd en gebruikt als energie- of warmtebron. 

Toch is er nog veel werk aan de winkel in België, stelt het bedrijf, dat dit jaar haar 20ste verjaardag viert. Ons land voldoet, net als vele andere lidstaten, immers niet aan de inzameldoelstelling van de Europese richtlijn, die alle lidstaten opdraagt om tegen 2019 85% van wat er wordt afgedankt in te zamelen. Bruno Vermoesen, voorzitter van de raad van bestuur, legt de problematiek uit: “Oude of kapotte toestellen blijven nog te veel in een kast liggen of worden bij het restafval gegooid. En soms komen de apparaten ook terecht bij inzamelaars en verwerkers die het niet te nauw nemen met de regels.”

Strengere controles door overheid en meer initiatieven

Om dit fenomeen te bestrijden, pleit Recupel niet alleen voor een strengere controle door de overheid. De vereniging neemt ook een hele reeks initiatieven. Op het gebied van rapportering vergemakkelijkt de online tool BeWee de publicatie van de inzamelresultaten waaraan inzamel- en verwerkingsbedrijven gebonden zijn. Om de levensduur van de apparaten te verlengen worden fabrikanten aangemoedigd om gerecycleerde grondstoffen in hun producten te verwerken en om consumenten in staat te stellen hun apparaten te laten repareren, door voldoende reserveonderdelen ter beschikking te stellen. Voor de ontwikkeling van AI-oplossingen werkt het bedrijf dan weer samen IDLab.

Daarnaast zet Recupel ook volop in op zijn communicatiecampagnes. Het meest recente exemplaar wees consumenten en bedrijven op een beangstigend cijfer: elk jaar worden 226.524 gebruikte koelkasten en diepvriezers als ‘vermist’ opgegeven. Daardoor kunnen schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen de ozonlaag aantasten en bijdragen aan de opwarming van de aarde. Toch bevatten deze koelkasten zeer waardevolle materialen waarvan Recupel 98% via innovatieve recyclagetechnieken kan recupereren. Koelkasten zijn daarom belangrijke urban mines.

Volgens Bruno Vermoesen is het inzamelen, hergebruiken en verwerken van afgedankte elektrotoestellen niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de tewerkstelling en de sociale economie.  “Door samen te werken met maatwerkbedrijven creëren we werk voor 414 langdurig werklozen, mensen met een handicap en 55-plussers”, aldus de voorzitter. "Onze ambitie is om een spil te worden in de circulaire economie in België: ik zie dat eerder als een opportuniteit dan als een uitdaging."