De Private Labals kennen de laatste jaren een flinke opmars. Hun sterkte: een duidelijke

prijs-positionering. Hun zwakte: ze kunnen principieel moeilijker meedingen naar andere positioneringen (kwaliteit, innovatie, originaliteit,...). Alle merken die dus geen duidelijke positionering en strategie ontwikkelen zouden het slachtoffer kunnen worden van deze duidelijk gepositioneerde Private Labels, zoals dat momenteel al het geval is in bepaalde categoriën zoals de frozen products. Geef uw input voor dit hete zomernummer over private labels dat binnen 1 maand verschijnt. (info@gondola.be)