De econoom en voorzitter van het OCMW in Namen, Philippe Defeyt verklaart in een interview met La Libre Belgique voorstander te zijn van maatregelen tot behoud van werkgelegenheid, desnoods door inspanningen op andere gebieden. Hij zegt voorstander te zijn van prijsbeheersing en prijscontrole. Volgens hem zijn er vijf middelen waarmee de prijzen en dus de inflatie beïnvloed zouden kunnen worden.

Op de eerste plaats noemt hij de concurrentie en drie terreinen waarop deze zou ontbreken, namelijk de medicijnmarkt, energie en telecommunicatie. Hij bespreekt vervolgens de mogelijkheid op te treden tegen de tarieven en tegen de geplande veroudering van apparatuur en reparaties, maar noemt ook de invoering van een prijscontrole zoals in de jaren 70 gebruikelijk was en van alles wat betrekking heeft op informatieverstrekking en mededelingen.

Wat betreft de kritiek op een systeem van prijscontroles erkent Philippe Defeyt dat het niet gemakkelijk is de prijzen van buitenaf te controleren. "Toch denk ik dat er terreinen zijn waarop dat mogelijk is, met name als er aanzienlijke prijsverhogingen zijn, waarvoor geen rechtvaardiging bestaat. Een voorbeeld van een traditionele prijscontrole zou zijn af te spreken dat, zodra de verhoging boven de 3 tot 5% komt, er automatisch een onderzoek wordt ingesteld door de betroken dienst van de FOD Economie. De wetenschap alleen al dat een dergelijk onderzoek bestaat, zou de gemoederen misschien tot bedaren kunnen brengen.

Met betrekking tot de indexsprong ten slotte, wikt de econoom zijn uitspraken door uit te leggen dat een absoluut antwoord niet bestaat, maar dat hij nu de voorkeur geeft aan werkgelegenheidsmaatregelen, zelfs als zou dit ertoe leiden dat er inspanningen moeten worden gepleegd op andere gebieden."

Het interview is hier in zijn geheel te lezen