De Ministerraad heeft zaterdag, op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme, een koninklijk besluit goedgekeurd dat het overbruggingsrecht verlengt voor juni. De zelfstandigen die er in juni van willen genieten, zullen een nieuwe aanvraag moeten indienen.  

In maart keurde de Commissie Sociale Zaken van de Kamer het wetsvoorstel van Denis Ducarme goed die de regels omtrent het vervangingskomen voor zelfstandigen die getroffen worden door de coronacrisis versoepelen. Daardoor konden zelfstandigen die hun activiteiten moesten stopzetten of onderbreken door de coronacrisis genieten van een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro bij gezinslast) en het behoud van rechten in de ziekte- en invaliditeitsverzekering. De Ministerraad heeft afgelopen zaterdag beslist, om op voorstel van minister Denis Ducarme, het overbruggingsrecht te verlengen voor juni.

 “Het overbruggingsrecht verlengen voor juni was in de eerste plaats een noodzaak voor veel zelfstandigen”, verklaart minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme. "Ondanks de geleidelijke heropening van de handelszaken, is het voor meerdere sectoren zoals de horeca of de evenementensector nog steeds niet toegelaten om hun activiteiten te hervatten. We mogen daarnaast niet vergeten dat een bepaald aantal zelfstandigen hun activiteiten niet onmiddellijk zullen kunnen hernemen, hoewel zij de toelating daarvoor hebben. Meerderen onder hen willen bijvoorbeeld investeren om hun klanten in alle veiligheid te kunnen ontvangen. Maar het overbruggingsrecht verlengen, was ook een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Omdat de werknemers in juni nog zullen kunnen genieten van de tijdelijke werkloosheid, is het logisch dat het voor de zelfstandigen net zo zal zijn voor het vervangingsinkomen.” 

De hervatting van meerdere sectoren na de eerste fasen van de exitstrategie impliceert echter wel dat er voor juni opnieuw een aanvraag ingediend zal moeten worden. Concreet zal elke zelfstandige die genoten heeft van de maatregel in maart, april en mei, en die nog steeds voldoet aan de toegangsvoorwaarden voor het overbruggingsrecht, daar natuurlijk van kunnen genieten in juni.

Ter herinnering, het overbruggingsrecht is toegankelijk voor elke zelfstandige in hoofdberoep (en mits inkomstenvoorwaarden voor de zelfstandigen in bijberoep en actieve zelfstandigen) van wie de activiteit onderbroken is door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad en die voor maart, april en mei de volledige uitkering kon genieten, ongeacht de duur van de onderbreking.

“Om er in juni van te blijven genieten, zal de zelfstandige dus een nieuwe aanvraag moeten indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds waarin hij bevestigt dat zijn activiteit ook in juni nog op zijn minst 7 dagen onderbroken is door de coronaviruspandemie”, klinkt het in het koninklijk besluit.