De Commissie Sociale Zaken van de Kamer heeft dinsdag het wetsvoorstel goedgekeurd van minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis Ducarme die de regels omtrent het vervangingskomen voor zelfstandigen die getroffen worden door de coronacrisis versoepelen. Op die manier neemt het bedrag dat de overheid vrijmaakt om zelfstandigen te ondersteunen toe tot 500 miljoen euro. 

De Commissie Sociale Zaken van de Kamer heeft op 17 maart het wetsvoorstel goedgekeurd van minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis Ducarme om de toegang te versoepelen tot het vervangingsinkomen voor de zelfstandigen van wie de activiteit getroffen wordt door het coronavirus. Zelfstandigen die hun activiteit gedurende 7 opeenvolgende dagen verplicht moeten stopzetten of van wie de activiteit beperkt wordt door de recente maatregelen van de overheid (bijvoorbeeld handelszaken die in het weekend dicht moeten), kunnen genieten van een vervangingsinkomen. De hervorming moet donderdag nog goedgekeurd worden in de plenaire vergadering. De sociale verzekeringsfondsen werden er al mee belast om de aanvragen te registreren.

Concreet hebben zelfstandigen die hun activiteiten moeten stopzetten of onderbreken genieten van een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro bij gezinslast) en het behoud van rechten in de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze nieuwe maatregel heeft onder meer betrekking op de horecasector, restauranthouders die blijven werken (takeaway, levering aan huis, traiteur), uitbaters van hotels die hun bar- en restaurantactiviteiten stopzetten, en handelaars die hun deuren sluiten tijdens het weekend. 

“De sanitaire maatregelen die de sluiting opleggen van veel handelszaken om een verspreiding te vermijden van het coronavirus waren absoluut noodzakelijk”, verklaart Minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis Ducarme. “Zij hebben ook een impact op de economische activiteit in zijn geheel, en dus ook op onze zelfstandigen. Dat is met name het geval voor de horecasector. Ik bedank alle politieke fracties voor hun steun aan deze hervorming door deze maatregelen goed te keuren. Sommige daarvan zullen van toepassing blijven zolang de sanitaire maatregelen van kracht zijn. Deze tekst zal toelaten aan de zelfstandigen getroffen door de epidemie een vervangingsinkomen toe te kennen onder drastisch versoepelde voorwaarden. Ook de demarches die zij zullen moeten ondernemen, zullen eenvoudiger zijn. in geval van onderbreking van de activiteit. Hij zal hen financiële ademruimte geven, waar veel zelfstandigen vragende partij voor zijn, met name de handelaars en de horecasector. Deze hervorming is een aanvulling op de maatregelen die tot dusver werden genomen. Er zullen in de komende dagen andere maatregelen aangenomen worden in het kader van de bijzondere machten.” 

Call center

Sinds maandag stelt het RSVZ een call center van 80 lijnen ter beschikking van de zelfstandigen die informatie willen over hun sociale rechten of de steunmaatregelen van de federale regering. Daarnaast herhaalde het FAVV gisteren dat de horecazaken die ervoor kiezen om een traiteurdienst, leveringen aan huis of afhaalmaaltijden aan te bieden, niet verplicht zijn om opnieuw een registratieaanvraag in te dienen voor deze nieuwe activiteiten.