Is het nog wel relevant om te spreken van de “Belgische consument” in een tijd waarin de samenleving steeds individualistischer wordt en de tools voor marketinganalyse steeds meer orwelliaanse trekjes krijgen? Bestaat de Belgische consument nog? Of heeft die ooit bestaan? We gingen op zoek naar een antwoord met Claude Boffa, professor marketing aan de Solvay Brussels School Economics & Management.

“Sire, (…) er zijn geen Belgen, maar Walen en Vlamingen”, schreef Jules Destrée destijds in een open brief aan koning Albert I. Had die overtuigde Waalse autonomist, die in de eerste helft van de twintigste eeuw een belangrijke rol speelde in de Belgische politiek, gelijk? Zou hij vandaag gelijk hebben gehad? Ongetwijfeld heeft iedereen zijn eigen antwoord op die uiterst complexe vraag, die zowel een beroep doet op de sociologie als op de geschiedenis, maar ook bijna altijd een ideologisch kantje heeft. Om een duidelijker beeld te krijgen, bekijken we deze problematiek vanuit de invalshoek van de voedselconsumptie en de marketing, in de hoop dat we zo… de reflectie kunnen voeden. Dus (Sire), zijn er (nog altijd) geen Belgen (of Belgische consumenten)?