De Belgische voedingssector lijdt onder een golf van omikronbesmettingen. Uit een rondvraag van sectorfederatie Fevia blijkt dat 8,5% van het personeel zich ziek meldt.

Vandaag komt het overlegplatform van werkgevers en werknemers bijeen om te overleggen over maatregelen in de strijd tegen de omikron-variant van het coronavirus. Door de hogere besmettingsgraad is de impact op het economische leven groot. Vooral de voedingssector wordt getroffen, zo blijkt uit een rondvraag van Fevia bij zijn leden, zegt communicatieverantwoordelijke Nicholas Courant. Telewerken is in de sector grotendeels uitgesloten. “Twee op de drie voedingsbedrijven kampt met minstens 5 procent personeelsuitval. Gemiddeld gaat het om 8,4 procent van de werknemers die zich ziek meldt wegens corona. Dat is niet dramatisch, maar potentieel dreigen wel productielijnen stil te vallen. Het moeilijke is dat het vaak om kritische functies gaat, knelpuntfuncties zeg maar, waar niet zomaar vervanging kan voorzien worden.” Daarnaast geeft drie op de vier bedrijven aan nu al een negatieve impact op de productie te voelen van gemiddeld 8 procent. Twee op de drie vreest in de toekomst nog grote(re) problemen te ondervinden. 

Piek nog niet bereikt

Steven Dierickx, managing director van zuivelbedrijf Inex, bevestigt: “Ik hou mijn hart vast voor de komende dagen. We moeten nu al af en toe één van onze 24 lijnen stil leggen omdat er niet genoeg mensen zijn. We kunnen niet zomaar vervangers vinden voor hen: je hebt een opleiding van enkele maanden nodig om onze machines te bedienen. Ik vermoed dat we momenteel nog niet op de piek van de besmettingen zitten en dat er nog meer uitval komt. Dat is een probleem. We hebben wel voor een buffer gezorgd door een stock aan te leggen, zodat we de impact niet op korte termijn voelen, maar de koeien moeten we elke dag blijven melken. We moeten de continuïteit verzekeren en net dat wordt nu moeilijk.” 

Meer flexibiliteit

Bij Vandemoortele zien ze een toename van het aantal besmettingen en het aantal mensen dat in quarantaine moet, al verschilt het beeld van fabriek tot fabriek, zegt woordvoerder Marc Croonen. “Het absenteïsme ligt bij ons nog niet enorm hoog, maar we moeten wel voortdurend schakelen om alles bij te houden. We moeten tot het uiterste gaan om alles goed te organiseren.” Het aantal besmettingen neemt in ons land nog altijd toe, maar niet meer zo snel als voorheen. Fevia dringt erop aan dat er meer flexibele tewerkstellingsmogelijkheden komen om het hoofd te bieden aan de huidige golf van besmettingen.