Modeketen E5 mode heeft vanmorgen voor de tweede keer dit jaar bescherming tegen schuldeisers gekregen van de ondernemingsrechtbank van Dendermonde.Het bedrijf krijgt respijt tot eind januari.

De rechtbank is ingegaan op de aanvraag tot “gerechtelijke reorganisatie met overdracht onder gerechtelijk gezag” die E5 mode vroeg. Daarmee kan de keten verder gaan zonder dat de schuldeisers zich verder bemoeien met de gang van zaken. E5 mode en aankoopmaatschappij ECG krijgen tot eind januari om een nieuwe adem te vinden.Binnen die periode moet eigenaar Frédéric Helderweirt proberen de doorstart te realiseren. Helderweirt zou 50 tot 55 winkels willen doorstarten. Dat wil zeggen dat los van de 12 Waalse winkels waarvan de sluiting al gepland is, maar 1 tot 2 winkels zouden sluiten.