Infopunt Benelux Detailhandel, is het nieuwe webportaal voor de retail dat minister van economie Pierre-Yves Dermagne, zijn Luxemburgse collega Franz Fayout en 16 andere partijen in het leven hebben geroepen. Via dit portaal krijgen ondernemers onder meer toegang tot relevante Belgische, Nederlandse en Luxemburgse retailwetgeving, e-commerce en handelsactiviteiten in de Benelux. 

Dat de retail een belangrijke sector is, valt niet te ontkennen. De sector is in de Benelux goed voor zo’n 219 miljard euro omzet en biedt plaats aan ruim 198.000 bedrijven, goed voor 984.000 jobs. Hoewel er op internationaal niveau heel wat potentieel schuilt voor retailers, zijn er nog steeds heel wat hindernissen die handelaars tegenhouden om die stap te zetten. Een gebrek aan kennis, is één van de belangrijkste obstakels, zo blijkt uit een studie van het Benelux-secretariaat in 2017. Om die hindernis weg te werken hebben zestien partijen waaronder Comeos, Unizo, de FOD Economie, het Luxemburgse House of Entrepreneurship en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een webportaal gelanceerd voor de detailhandel: Infopunt Benelux Detailhandel. Via dit informatiepunt kunnen ondernemers met één muisklik toegang krijgen tot de relevante Belgische, Nederlandse en Luxemburgse wetgeving over detailhandel, het opzetten van een bedrijf, e-commerce en handelsactiviteiten in een ander Benelux-land. Op die manier wordt de drempel om grensoverschrijdende handel te doen of zich in het buitenland te vestigen verlaagd. Het portaal vervangt geen nationale informatiebronnen, maar brengt wel bestaande informatiepunten (van bijvoorbeeld ministeries, uitvoeringsorganisaties en brancheorganisaties) over regelgeving over detailhandel in de Benelux-landen bijeen. "Het dekt een breed scala van onderwerpen, gaande van contractwetgeving, productvereisten over regels rond opzetten van webshops die gelden over de grens. Ook werd met de COVID-19 crisis informatie toegevoegd over de corona(steun)maatregelen van kracht in de Benelux-landen”, verduidelijkt de Benelux Unie. Op het portaal vinden handelaars ook een meldfunctie waar ze onnodige of tegenstrijdige regelgeving en procedures tussen de Benelux-landen kunnen melden, zodat deze beter op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Volgens minister van Economie Pierre-Yves Dermagne zal dit nieuwe informatiepunt de internationalisering vergemakkelijken. "Het moet de handelaren die dat wensen in staat stellen hun activiteiten in onze Benelux-buurlanden uit te breiden. Met minimale complicaties!", reageert Pierre-Yves Dermagne. "Veel handelaren zouden hier hun voordeel mee moeten kunnen doen. Hoe kunnen ze dat doen? Door de stap te zetten naar internationalisering van hun activiteiten kunnen zij hun economische activiteit stimuleren en aldus werkgelegenheid creëren." Ook de Luxemburgse minister van Economie, Franz Fayot benadrukt het groeipotentieel op het gebied van e-commerce en grensoverschrijdende activiteiten. "Die vormen een belangrijke ontwikkelingskans voor Luxemburgse en Benelux-ondernemingen", besluit hij.