Koen torfs is benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Groep Huyghebaert.Hij volgt Philippe Nowé op, die de groep verlaat, enkrijgt de opdracht om op korte termijn een strategisch plan uit te werken. Dat plan zal bestaan uit twee luiken: enerzijds een doorlichting van de organisatie en zijn structuur en anderzijds het formuleren van aanbevelingen voor een verdere “gezondmaking” van het bedrijf.

De familie Huyghebaert maakt ook bekend dat de Raad van Bestuur van de groep Huyghebaert is versterkt met de toetreding van vier vertegenwoordigers van de familiale aandeelhouders: Monique Huyghebaert, Evelyne Mathot en Jean-François Thibaut en André Mathot. Hierdoor treden de vierde en vijfde generatie van de familie toe tot het bestuur van de groep die groothandel is voor Prima en Uw Buurtwinkel. “Daarmee beklemtoont de familie haar actief engagement voor haar onderneming”, aldus André Mathot, bestuurder van Huyghebaert.