Carrefour zal woensdag bekendmaken dat in de Franse hoofdkantoren meer dan 500 arbeidsplaatsen worden. De distributeur zou namelijk voor 29 augustus om 17.30u buitengewone centrale ondernemingsraden bijeengeroepen hebben voor een informatiebijeenkomst over de situatie en de economische en sociale vooruitzichten van Carrefour France. De Franse vestigingen tellen momenteel 7.500 werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. De inkoopafdeling en de internationale afdeling zouden het zwaarst worden getroffen. De directie belooft dat het alleen om vrijwillig ontslag zal gaan.

“Wij zullen eisen dat er noch ontslagen zonder meer zullen vallen, noch dat er gedwongen vertrek plaats zal vinden en dat werknemers bij voorrang binnen de groep een nieuwe baan zullen krijgen” aldus secretaris van de vakbond FO, Dejan Terglav. Hij is bezorgd over het lot van de uitzendkrachten en werknemers met een contract voor bepaalde duur, die hun contract mogelijk niet verlengd zullen zien.

De vakbonden verwachten al enkele maanden dat er 3000 arbeidsplaatsen in Frankrijk zullen verdwijnen. De directie van Carrefour zou daarnaast nog twee andere plannen voor vrijwillig vertrek gaan uitvoeren. Een in januari/februari, het andere voor de zomer.