Ondanks de prijsdeflatie en acties van concurrenten, behaalde Colruyt afgelopen boekjaar positieve resultaten. Door de groeiende omzet van het bedrijf nam het marktaandeel van Colruyt toe tot 31%.

Op 30 september stelde Colruyt zijn jaarrapport 2014-2015 voor. De cijfers die Colruyt behaalde waren volgens voorzitter Jef Colruyt: “Een meer dan behoorlijk resultaat in een aanhoudend moeilijk economisch klimaat”. De omzet van de keten steeg met 3,1% tot 8,9 miljard euro. Jef Colruyt benadrukt dat de omzet van zijn bedrijf sneller groeide dan de markt, waardoor het marktaandeel toenam tot 31,0%.

De brutomarge van het bedrijf bleef stabiel op 24,9% wat overeenkomt met zo'n 2,219 miljard euro. De minder felle druk van de concurrentie in de tweede helft van het boekjaar is hier de voornaamste reden van. In de periode van 2002 tot 2007 maakte Colruyt prijsafspraken in strijd met de Belgische mededingingsregels. Hierdoor betaalde Colruyt afgelopen jaar een boete van 31,6 miljoen euro. Colruyt wil op die manier breken met het verleden en afzien van een jarenlange procedureslag met de overheid. Deze eenmalige kost heeft natuurlijk wel een impact op de operationele resultaten van het bedrijf. Toch beklemtoont de keten steeds haar laagste prijsgarantie te hebben waargemaakt. Ook zou er geen systeem zijn uitgewerkt met andere distributeurs of leveranciers om prijsafspraken te maken. Om externe druk tegen te gaan zijn de interne controleprocedures dan ook versterkt.

Los van deze eenmalige kost bleef de EBITDA-marge (inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill) van Colruyt stabiel op 7,9%. De EBIT-marge eindigde (inkomsten voor aftrek van interest en belastingen) op 5,6%. De nettowinstmarge bedroeg 4,1%. De eenmalige kost van 31,6 miljoen zorgde voor een winstdaling per aandeel tot 2,21 euro. Colruyt stelt een ongewijzigd brutodividend van 1,00 euro voor.

Positieve resultaten in een gespannen markt

Wanneer je de resultaten van de detailhandel bekijkt, goed voor drie vierde van de groepsomzet, steeg de omzet 3,6% of zo'n 6,692 miljard euro. Terwijl het bedrijfsresultaat met 3,6% daalde door prijsdruk. De detailhandel omvat 498 verkooppunten van Colruyt, Okay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby en Collishop in België en Frankrijk.

Zo'n 17% of 1,592 miljard eurovan de groepsomzet bestaat uit de groothandel en de foodservice. De groothandel omvat Retail Partners Colruyt Group, terwijl de foodservice bestaat uit Solucious in België en Pro à Pro in Frankrijk. De omzet groeide met 3,4% terwijl het operationele resultaat met 2,9% steeg. De groothandelsactiviteiten daalde 0,5% of 753,9 miljoen euro, terwijl de foodservice met 7,7% steeg.

Dats 24, Symeta en WE-Power, de andere activiteiten van Colruyt, vertegenwoordigen dan weer 8% van de groepsomzet. Een daling van 1,8%, voornamelijk door de lagere olieprijzen bij DATS 24.

Op korte termijn verwacht Colruyt geen grote verbeteringen van het economisch klimaat en van het consumentenvertrouwen. Jef Colruyt heeft positieve verwachtingen voor het aanstaande boekjaar: “We verwachten een geconsolideerde omzetgroei van 2 à 4% over het lopende boekjaar. We verwachten daarom dat het geconsolideerd nettoresultaat van boekjaar 2015/2016 het resultaat van 2014/2015 minstens zal evenaren”.

Tot slot roept Colruyt de overheid op om de arbeidskosten te verlagen, de koopkracht te verhogen en de belastingen te vereenvoudigen. Zowel voor bedrijven als voor particulieren. Alleen zo kan de economische groei in de retailsector gestimuleerd worden. Frans Colruyt, COO voor retailactiviteiten, uit zijn bezorgdheid over het concurrentienadeel van de Belgische e-commerce ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Zonder een versoepeling van de wetgeving en gunstigere loonkosten blijft de Belgische e-commerce webwinkels als bol.com achterna huppelen. “Als er de komende twee jaar niets verandert zullen ook de traditionele kanalen hieronder lijden”, besluit de neef van Jef Colruyt.

De evolutie van de omzet per retailer of geografische zone in detail.

Colruyt Belgique: 5,479 miljard euro (+2,3%)

OKay, Bio-Planet et Cru: 668,1 miljoen euro (+12,5%)

Colruyt France: 292,5 miljoen euro (+9,8%)

Dreamland Belgique et France et Dreambaby: 252 miljoen euro (+2,8%)

Commerce de gros: 753,9 miljoen euro (-0,5%)

Foodservice: 769,6 miljoen euro (+7,7%)