Ondanks twee herstructureringen en de nodige kapitaalinjecties, blijft Makro verlies maken. De vakbonden vrezen dan ook dat er opnieuw een herstructurering zit aan te komen.

Het gaat niet goed met de Metro Group, de Duitse holding achter Metro en Makro. De Belgische afdeling van Makro voerde in 2014 en 2016 al twee herstructureringen door, na tegenvallende jaarresultaten. Zo vond er onder meer een recentralisatie van de logistieke stroom plaats en besloot het bedrijf om zich ook te richten op consumenten, in plaats van enkel op professionals en zelfstandigen. Dat deed het door onder meer te focussen op voeding, feest- en woonartikelen.Toch bleken die veranderingen niet voldoende om Makro Cash&Carry terug op de rails te zetten en moest Makro uiteindelijk zijn elektronica-afdeling verkopen aan Media Markt.

En ook nu lijken de problemen nog steeds niet van de baan. Het bedrijfsverlies zakte van 105,2 miljoen euro naar 52,9 miljoen euro, wat het overgedragen verlies doet oplopen tot 195 miljoen. Bovendien daalde de omzet van 961 miljoen euro naar zo’n 846 miljoen euro. Ter herinnering, in 2015 zakte de omzet van Makro voor het eerst onder de 1 miljard euro (998,6 miljoen om precies te zijn), waarna de omzet bleef dalen.

“Het afgelopen boekjaar was opnieuw een zeer moeilijk jaar voor de distributiesector. Vooral in de tweede helft van het boekjaar stonden de omzetcijfers van Makro en de winst van Makro en Metro onder grote druk”, reageert de directie van de Metro groep aan De Tijd.

Toegenomen concurrentie van e-commerce en buurtwinkels

Dat de verkoop daalde, heeft onder meer te maken met de toegenomen concurrentie en de prijzen die onder druk staan. Daarnaast speelden ook de sluiting van de elektronica-afdeling en de problemen bij de magazijnen van Makro, waardoor verschillende producten maandenlang niet beschikbaar waren, een belangrijke rol. 

Toch vormt de toegenomen concurrentie van e-commerce en buurtwinkels volgens De Tijd het grootste probleem. Makro, dat vooral grote supermarkten heeft aan de rand van de stad, loopt immers achter op digitaal vlak. Zo heeft de retailer wel een webshop, maar staat die nog in zijn kinderschoenen. 

Kapitaalinjecties

De afgelopen jaren heeft de Duitse holding miljoenen euro’s in zijn Belgische afdeling gepompt. Zo investeerde het bedrijf in 2016 nog 115 miljoen euro, volgde een jaar later nog eens een kapitaalinjectie van 50 miljoen euro om dit jaar af te sluiten met eentje van 40 miljoen euro. De Duitse groep benadrukt trouwens dat het bereid is om dit jaar, als dat nodig zou zijn, nog eens 10 miljoen euro in België te pompen.

Vereenvoudigde organisatiestructuur

Toch heerst er grote ongerustheid bij de vakbonden en het personeel. In het jaarverslag kondigde de Metro Group namelijk aan dat het assortiment opnieuw zal veranderen en dat de organisatiestructuur vereenvoudigd zal worden. Meteen stelt zich dan ook de vraag of er een nieuwe herstructurering op komst is. “We verwachten dat er voor juni maatregelen komen”, reageert Leen Van Lierde van het ACLVB in De Tijd. “Al hebben we de indruk dat de directie het zelf niet goed weet.De samenstelling van de directie is in de afgelopen jaren verschillende keren veranderd, maar dat bracht geen zoden aan de dijk.”

Toch blijft het afwachten wat de directie nu uiteindelijk zal beslissen. Van Lierde benadrukt in De Tijd dat een nieuwe ontslagronde voor de Belgische afdeling geen oplossing is, aangezien de winkels nu al op hun minimumcapaciteit draaien. Bij eerdere herstructureringen werden er in totaal namelijk zo'n 870 mensen ontslagen. Volgens Van Lierde zal Makro waarschijnlijk enkele afdelingen verkopen of sluiten, klinkt het in de Vlaamse krant.