Het tweejaarlijkse loonoverleg in de retailsector is vandaag onder hoogspanning van start gegaan. Bij Delhaize, maar ook bij andere retailers, is er veel onrust. Duizenden actievoerders daagden in Brussel op om onder meer sociale dumping en slechte arbeidsvoorwaarden te hekelen.

Onder een grijs wolkendek verzamelden de vakbonden maandagochtend aan het gebouw van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zo’n 2.000 werknemers van Delhaize, Lidl, Carrefour en Mediamarkt kwamen bij het begin van het tweejaarlijkse loonoverleg in de sector opdagen om hun ongenoegen over de gang van zaken in de sector te uiten. Hun actie was gericht tegen sociale dumping. In het plan van Delhaize om de eigen winkels te verzelfstandigen, zien velen een achteruitgang voor de werknemers, die er aan slechtere arbeidsvoorwaarden dreigen terecht te komen, ook al belooft Delhaize dat dat niet het geval zal zijn.

Problemen in de sector

De vakbonden zijn voorstander van één uniform paritair comité voor de hele sector, zodat alle werknemers in de handel dezelfde arbeids- en loonvoorwaarden krijgen, onafhankelijk van het feit dat ze integraal deel uitmaken van een keten of in franchise uitgebaat worden. Ze vragen ook dat er in franchisewinkels mogelijkheid tot vakbondsvertegenwoordiging komt, zij het niet op winkel-, maar wel op sectorniveau. Ze wijzen er ook op dat er bij veel retailers sprake is van schijnfranchise, onder meer bedoeld om vakbondsvertegenwoordiging te ontwijken. Dat zou onder meer bij Albert Heijn, Hubo, JBC of ZEB het geval zijn. De situatie in de retail is vandaag heel moeilijk, door de hoge inflatie en de automatische loonindexering die de marges onder druk zet. De concurrentie is zeker in de foodretail heel groot, onder meer omdat sommige ketens een hoofdkwartier en distributiecentra in het buitenland hebben, waar de loonkosten lager liggen in die van België.