Lidl wenste donderdag 17 januari te reageren op het persbericht van de SETca/BBTK “Lidl: De grootste retailer maar niet de beste werkgever”. Lidl België betreurt de beschuldigingen en harde bewoordingen die in dit bericht tegen het bedrijf werden gebezigd.

“Dit persbericht vertelt niet wat er werkelijk in ons bedrijf aan de hand is. Wij zijn een groot bedrijf en hechten veel belang aan een goede sociale dialoog. Dit blijkt uit de akkoorden die wij met onze sociale partners hebben gesloten in het kader van de projecten met betrekking tot de verlengde openingstijden en onze zondagsopeningen”, aldus het commentaar van Julien Wathieu, woordvoerder bij Lidl België.

Dit persbericht volgt op het ontslag van een manager. Uit respect voor de betrokken medewerker wil de groep geen uitleg geven over de details van dit ontslag, maar staat erop te onderstrepen dat dit onder correcte voorwaarden en met inachtneming van de arbeidsregels is verlopen.

“Onze 5000 werknemers zijn onze belangrijkste zorg. Het enthousiasme van onze werknemers draagt bij aan het succes van Lidl. Zij vormen het hart van onze onderneming. Daarom investeren wij elke dag in elk van deze werknemers”, besluit de distributeur.

Boerenbond boos op Lidl

De Vlaamse vereniging Boerenbond klaagt over de reclameacties van Lidl. De distributeur bood onlangs bij aankoop van een pak varkens- of kalfsvlees een pak gratis aan. De organisatie vindt deze actie ontoelaatbaar omdat deze op kosten van de boeren zou gaan. Lidl betreurt van zijn kan de kritiek van Boerenbond. “Wij zijn bereid om erover te praten. Onze actie komt overeen met de marktpraktijken. Wij zijn niet de enige die dit soort reclameaanbiedingen met vlees doen”, aldus zijn uitleg.