Warenhuisketen Lidl verklaart zich bereid om 650.000 euro te prefinancieren in het afgesproken solidariteitsfonds voor varkensboeren. Dat engagement voert de discounter uit van zodra de praktische details voor de uitwerking van het fonds bekend zijn en de Belgische Mededingingsautoriteit haar goedkeuring heeft gegeven.

Op maandag 21 december 2015 bereikten de verschillende actoren in de varkenssector een akkoord over crisismaatregelen voor varkensboeren. Zo werd afgesproken om een fonds op te richten voor de Belgische varkenskwekers. Daarbij wordt gevraagd aan de verschillende leden van het ketenoverleg om in totaal 7,5 miljoen euro te prefinancieren. Als versdiscounter zegt Lidl begrip te hebben voor de moeilijke situatie van de varkensboeren.

“Vandaar dat wij absoluut bereid zijn om ons deel van de verantwoordelijkheid op te nemen: wij zullen de afgesproken crisismaatregelen uitvoeren en dus ook een deel van de prefinanciering op ons nemen”, legt Lidl-woordvoerder Pieterjan Rynwalt uit. "Het zijn per slot van rekening de varkensboeren die dag in, dag uit met de nodige zorg ons het hoogwaardige Belgische varkensvlees leveren dat wij kunnen verkopen. Wij hebben elkaar nodig om samen de consument te kunnen bedienen. Als Lidl benadrukken wij echter wel de noodzaak dat alle actoren in de sector meewerken om ook duurzame en structurele oplossingen te vinden voor de problemen in de Belgische varkenssector. Hiertoe willen wij een actieve bijdrage leveren in het Ketenoverleg", aldus nog Rynwalt.