De International Standard Organisation werkt aan een grondige herziening van de ISO 22000-norm voor de voedselveiligheid. Deze is inmiddels meer dan 10 jaar oud en moet aangepast worden aan een aantal nieuwe eisen inzake voedselveiligheid doorheen de hele supply chain. Onder andere de integratie van de HAACP-eisen staat op de agenda.

De herziening is een jaar geleden van start gegaan. Een werkgroep moest dezer dagen in een Buenos Aires (Argentinië) een ontwerpdocument uitwerken, maar die is daar niet in geslaagd. Blijkbaar is het niet gemakkelijk om alle schakels in de voedselketen – van producent tot retailers over verwerk-, transport- en opslagbedrijven en hun onderaannemers – op eenzelfde lijn te krijgen. Er is gebleken dat hun belangen soms tegenstrijdig zijn en dat een consensus nog niet in het bereik was. Een nieuwe vergadering is in juni in Kopenhagen gepland. Het blijft echter de bedoeling om de nieuwe ISO 22000-norm in de loop van 2017 te publiceren.

De handel in voedingsproducten wordt steeds internationaler. Volgens Sandrine Tranchard, Communication Manager van de wereldwijde ISO-organisatie, is het dan ook van het grootst belang dat alle schakels in de supply chain dezelfde normen hanteren om de veiligheid te waarborgen, zowel voor het voorkomen als voor het verminderen van de risico’s. Pas zo kan de voedselhygiëne overal gewaarborgd worden.

Nieuwe ISO 22000-norm

De norm moet onder andere aangepast worden om twee verschillende risicobenaderingen in de voedselhandel te integreren: de operationele risico’s en de principes van de Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) enerzijds, en de risico’s op gebied van handel anderzijds. Daarnaast moeten aanpassingen gebeuren om een interactieve communicatie doorheen de hele voedselketen zo optimaal mogelijk te maken.

Een goede communicatie is van het grootste belang om de risico’s correct te identificeren en het beheren, en dit op het juiste niveau,” aldus Blanchard. “Dat kan alleen als alle partijen in de voedselketen samenwerken.

De neuzen van al die partijen in dezelfde richting te krijgen, blijkt echter niet zo eenvoudig. Binnen anderhalve maand is er dus een nieuwe poging om tot een consensus te komen. Voorlopig zijn er echter geen redenen om aan te nemen dat de streefdatum van 2017 voor de nieuwe norm niet zal gehaald worden.