Het gemiddelde salaris van een beginnende accountmanager bedraagt 3000 euro bruto per maand.

Na enkele jaren ervaring kan dat stijgen tot 5000 euro bruto. Het gemiddelde salaris van een accountmanager met vijf tot tien jaar ervaring bedraagt in België 62 829 euro bruto per jaar.

In Frankrijk ligt het loon van een accountmanager met dezelfde ervaring een stuk hoger, en bedraagt tussen de 5000 en 10 833 euro bruto per maand, wat overeenkomt met een gemiddeld salaris van 7917 euro bruto per maand.

Een accountmanager is de tussenpersoon tussen het bedrijf en de klant. Hij of zij gaat op zoek naar nieuwe klanten, luistert naar wat ze nodig hebben en stelt hen vervolgens het product of de dienst voor die het best aan hun behoeften beantwoordt.

De meeste accountmanagers zijn vrouwen tussen de 30 en 35 jaar. De mensen die dit beroep uitoefenen hebben vaak een contract van onbepaalde duur. Bedrijven die veel werknemers in deze functie aan de slag hebben, stellen vaak 250 of meer mensen tewerk.

Wat toekomstperspectieven betreft, kan een accountmanager na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan doorgroeien om manager te worden, wat neerkomt op het leiden van een team, verdelen van de taken en mee uitstippelen van de algemene strategie.

Belangrijk om te weten is ook dat het salaris in deze functie zeer variabel is naargelang de leeftijd en ervaring, terwijl ook de sector en plaats waar het bedrijf gevestigd is een rol spelen. Wie dus werkt in een groot bedrijf in het Brusselse, zal ongetwijfeld meer verdienen dan iemand die in een klein bedrijf buiten de hoofdstad aan de slag is.

Gondola People

Dit artikel is afkomstig van onze website Gondola People. Bent u op zoek naar een nieuwe job of rekruteert u personeel?

Klik hier!