Jaarlijks peilt VLAM via het marktonderzoeksbureau iVox bij 500 Vlaamse VVA’s (verantwoordelijken voor de aankoop binnen een gezin) tussen 18 en 64 jaar naar de elementen die een rol spelen bij de aankoop van verse voeding. Hieruit blijkt dat de zintuiglijke waarneming de belangrijkste parameter is en blijft, samen met de prijs. Bij de secundaire aspecten noteren we een verschuiving van controlegerelateerde aspecten naar duurzaamheidsgerelateerde aspecten zoals onder andere lokale/inlandse productie. 

Vlaming koopt in eerste plaats op basis van zintuigen en prijs

De belangrijkste bezorgdheid van een consument bij zijn aankoop van voeding is dat de producten lekker zijn. Vermits bij verse voeding de versheid een bepalende factor is voor de smaak, willen consumenten in de eerste plaats met hun zintuigen die versheid controleren. Ze bekijken het product en voelen of ruiken er even aan. Voor groenten en fruit vindt de Vlaming het o.a. belangrijk dat de producten geen blutsen hebben en test hij de hardheid. Voor vlees is de kleur belangrijk en verkiest en de meerderheid verkiest nog steeds vlees met weinig vet en zonder botjes en pezen. Bij een aantal versproducten (bv. vlees en zuivel) is de houdbaarheidsdatum een extra hulpmiddel om de versheid te controleren.