De aarde warmt op, dat is niet alleen empirisch duidelijk als we midden november nog steeds zonder jas terrasjes kunnen doen, maar ook een wetenschappelijk bevestigd feit. Zo is de wereld sinds de komst van het industrieel tijdperk (eind 1800) 1,1 graden Celcius warmer geworden, en zou de temperatuur tegen het eind van de eeuw nog eens met 2,8 graden toenemen als we verder doen aan dit tempo. Maar wat is de impact hiervan op bedrijven? 

Impact op landbouw

De productiviteit van landbouw is sterk afhankelijk van weersomstandigheden. Met de klimaatverandering is de gemiddelde temperatuur niet enkel toegenomen, maar zijn de weersomstandigheden vooral toegenomen in volatiliteit. Het aantal hittegolven neemt niet alleen toe, maar ze duren ook langer. Ook neerslag is sinds 1850 met 9% toegenomen. We kennen vaker periodes van extreme droogte of extreme regenval, zo blijkt uit cijfers van de website klimaat.be.  

Buitengewoon klimaat heeft natuurlijk een negatieve impact op de productiviteit van de landbouw. Zo berekende het IPCC dat er elke 10 jaar een globale daling zou zijn van 2 tot 6% van de opbrengsten van de oogst. Als we binnen specifieke sectoren kijken kan de impact zelfs groter zijn. Neem nu wijn als voorbeeld, met de droogte waar Frankrijk in 2019 mee te maken kreeg daalde de productie van wijn gemiddeld met 12%. Voor gebieden als Bordeaux en Beaujolais liepen de productieverliezen op tot wel 26%, meldt nieuwssite Decanter.

Impact op de supply chain

Wat is de impact van klimaatverandering op de supply chain? In de eerste plaats is er de stijging van het zeeniveau, wat aan huidig tempo een toename zou kennen tussen de 60 en 180cm tegen 2100. Zo stelt de Yale School of the Environment. Dit is een sterke bedreiging voor havens wereldwijd, wiens gehele infrastructuur zich maar net boven zeeniveau bevinden. Wereldwijd zou zo’n 90% van alle transport via schepen plaatsvinden, wat de wereldwijde handel sterk in gedrang zou kunnen brengen. Ook luchthavens vallen niet buiten schot: mocht het gemiddeld zeeniveau met 1 meter stijgen, dan zouden globaal 80 luchthavens onder zeeniveau komen te staan. Er zijn natuurlijk opties om dit te bestrijden, door bijvoorbeeld dammen aan te leggen of de gehele infrastructuur te verhogen, maar beide zijn zeer kostelijke opties.

Ook in de supply chain kan de impact van extreme weersomstandigheden niet vermeden worden. Zo begonnen de oevers van de Rijn in februari over te lopen, waardoor alle transport moest stilgelegd worden. Tegen april zaten we met een compleet omgekeerd scenario: de waterniveaus waren zo laag dankzij een lange termijn droogte, waardoor cargoschepen niet meer dan de helft van hun normale capaciteit konden vervoeren. Zo konden we lezen in The Brussels Times. De Rijn is verantwoordelijk voor het vervoer van 300 miljoen ton goederen per jaar, oftewel 1 ton vracht per EU inwoner. De waterweg draagt jaarlijks 77 miljard euro bij aan de Europese economie.   

Impact op werknemers

Ook de productiviteit van personeel ondervindt een impact van klimaatverandering. Telkens als de temperatuur met 1° Celcius stijgt, zou de productiviteit van alle werknemers die in open lucht - of zonder airco zouden werken met 1 à 3% dalen, meldt Deloitte. Hoewel dit initieel een beperkt percentage lijkt, zou het een equivalent van 80 miljoen jobs wereldwijd voorstellen tegen 2030, wat een globale kost is van 2,4 biljoen USD dollar. 

True cost of food month

Benieuwd naar ons vorige artikel uit onze 'True cost of food' month? 

Klik hier!
True cost of food month