Uniek in Europa: Belgische handel kiest resoluut voor milieuvriendelijk hout en groene detergenten

Fedis is vandaag twee belangrijke engagementen aangegaan met Federaal Milieuminister Magnette. Het aanbod van milieuvriendelijke houtproducten en detergenten in de handel zal gevoelig uitgebreid worden. De klant zal ertoe aangezet worden meer milieuvriendelijke producten uit dat gamma te kopen. De handel is de eerste sector die een dergelijk engagement aangaat: het is ook een primeur in Europa.

Hout: legaal gekapt en duurzaam De handel verbindt zich ertoe alleen nog houtproducten die afkomstig zijn van legaal gekapt hout op de markt te brengen en het aandeel van de houtproducten uit duurzaam beheerde bossen in het aanbod te verhogen. Er zijn concrete cijferdoelstellingen vastgelegd, die zullen gecontroleerd worden via een marktonderzoek en er komt een gezamenlijke communicatie naar de consument. Voor de uitbreiding van het aanbod duurzaam hout is de doelstelling x 2,35 tegen 2018.

Geconcentreerde detergenten: minder milieu-impact Wat de detergenten betreft, engageert de handel zich ertoe het aanbod van geconcentreerde wasmiddelen (x 6 tegen 2019) en detergenten met ecolabel (x 5,2 tegen 2019) te verhogen. Via informatiecampagnes wordt de consument gestimuleerd om milieuvriendelijke detergenten te kopen én hij wordt gewezen op de positieve gevolgen van lagere wastemperaturen. Deze engagementen vormen de invulling van de kaderovereenkomst die Fedis en minister Magnette op 8 april 2009 afsloten, om het aandeel milieuvriendelijkere producten in de distributiesector te verhogen. Voor minister Magnette waren hout en detergenten twee prioriteiten.

Tastbaar resultaat Dominique Michel, gedelegeerd bestuurder Fedis: “Dankzij deze overeenkomsten zal de klant dus meer milieuvriendelijke producten in de winkels aantreffen, en ook ruimer geïnformeerd worden over deze ‘groene’ producten, niet alleen in de verkooppunten zelf, maar ook door gerichte campagnes buiten de winkels. Op het niveau van de ondernemingen zullen de aankopers ook extra vorming krijgen om zo veel mogelijk rekening te houden met milieucriteria. De handel is de eerste sector in België die een dergelijk engagement ten opzichte van het leefmilieu aangaat en wij zijn de enige in Europa. We zullen het hier niet bij laten. De sector draagt het milieu hoog in het vaandel.” www.fedis.be