Gisteren werden de geruchten tijdens een buitengewone vergadering in het hoofdkantoor van Massy bevestigd. Negen ondernemingsraden waren voor deze woensdag de 29e augustus bijeengeroepen. Op het programma van deze ontmoeting: de economische en sociale vooruitzichten voor de hoofdkantoren van Carrefour in Frankrijk.

De directie van de Carrefour-groep, die in Frankrijk werk geeft aan 115.000 mensen, maakte aan de vakbonden bekend dat er 500 à 600 administratieve functies zullen verdwijnen. “De verkleining van het personeelsbestand zal uitsluitend verlopen via een plan van vrijwillige ontslagen”, verklaart Bruno Moutry, vakbondsafgevaardigde van de CFDT. De ondernemingsraden van de getroffen locaties moeten de komende weken meer informatie ontvangen.

Carrefour vormt geen uitzondering. De vermindering van de centrale kosten baart heel wat distributeurs grote zorgen. Metro zou bijvoorbeeld 800 werknemers kunnen ontslaan op zijn hoofdkantoor in Düsseldorf en Tesco zou op het punt staan om 50 banen te schrappen bij zijn Amerikaanse dochter.

“De strategie om te groeien die we in het verleden hebben toegepast was legitiem en begrijpelijk. Ze miste echter de nodige middelen”, verklaart Georges Plassat op de conferentie donderdagochtend. Hij roept daarom op om het verleden achter te laten en benadrukt het feit dat “bepaalde activa niet voldoende gewaardeerd werden” zoals bijvoorbeeld Azië en Zuid-Amerika. De baas van Carrefour maakt de belofte dat het commerciële aanbod zal verbeteren. “We moeten het gewicht van de financiële kosten op de operationele middelen verminderen, cash flow creëren, het cash management optimaliseren en de kosten onder controle krijgen.” Aan de kant van de human resources, benadrukt hij minder te willen besteden, maar wel beter.

Update: George Plassat heeft bevestigd dat er geen nieuwe ontslaggolven zullen komen. “Het gewicht van deze structuren (de hoofdkantoren van de groep) is niet meer coherent met het vak dat wij uitoefenen. Het is een plan voor vrijwillige ontslagen, wat betekent dat er een dialoog zal plaatsvinden”.

De CEO van de groep is bovendien van mening dat de prijspositionering nu goed is. “Wij hebben niet de ambitie de goedkoopste van de markt te worden. Carrefour neemt een zeer goede positie in wat de prijzen betreft”. Hij noemde eveneens de noodzaak om het eigen merk van de groep weer centraal te stellen en de doelstellingen van omzetpercentages die door vorige directie waren vastgesteld, te verlaten. Hij pleit voor de re-integratie van plaatselijke producten en sluit elke vorm van beëindiging van de non-food uit.

Operationeel resultaat daalt met 8%In het eerste semester kende het operationeel resultaat van Carrefour een daling van 8%. Volgens Pierre-Jean Sivignon, financieel directeur van de groep, is Carrefour gerust gesteld met de consensus van de analisten wat het operationele resultaat van 2012 betreft, waarvan de mediaan zich rond 2,05 miljard euro bevindt. Het is ook belangrijk om de aanhoudende groei in de opkomende landen, en de moeilijke situatie in Spanje in herinnering te brengen.

Ondanks de daling met 8%, ligt de recurrente operationele winst van 796 miljoen euro hoger dan de 709 miljoen euro die door de analisten verwacht werd. Op 30 juni, daalde de nettoschuld met één miljard, tot 9,6 miljard euro. De omzet kwam uit op 38,8 miljard euro.