Sinds 2011 is de groei van de verkoop van FMCG in Europa opmerkelijk vertraagd. In 2011 tekenden we nog 4,3% groei op, in 2012 3,6% en in 2013 2,5%. Dat blijkt uit de Nielsen Growth Reporter die 21 Europese landen onder de loep heeft genomen. In België is de groei in waarde gestabiliseerd na een vertraging tussen 2011 (3,2%) en 2012 (2,2%). Griekenland en Zwitserland zijn de enige Europese landen die een prijsdaling kenden in het vierde kwartaal van 2013 in vergelijking met dezelfde periode in 2012. In Europa is de verkoop van FMCG-producten gestegen met 1,7% in het vierde trimester, na een stijging van 3% in het derde trimester. Het tweede kwartaal was voor de meeste landen het moeilijkste van het jaar met een stijging in waarde van 1,2% (-1,5% in volume). De oorzaak? Pasen viel in 2013 in het eerste kwartaal en in 2012 in het tweede.

Turkije kan de mooiste cijfers optekenen (7,9% in het vierde kwartaal en 11% over het hele jaar). Portugal (4,7M in het vierde trimester en 4% over het hele jaar) komt ook nog goed weg. Dat is daarentegen niet het geval voor Griekenland (-1% in het vierde kwartaal en –2% over het hele jaar) en Polen (-1% in het vierde kwartaal en 0% over het hele jaar). In België tekenen we een groei op van 2% over het hele jaar en 2,2% in het vierde kwartaal. Ook bij ons was het tweede kwartaal het moeilijkste met een groei van 0,2% in waarde, ook omwille van de Paasperiode.