De federale overheid kondigde gisteren het akkoord voor het budget en de “tax- shift” aan. FEVIA, de Federatie Voedingsindustrie is het eens met de verlaging van de patronale bijdrage naar 25% en de maatregelen om de R&D en nachtwerk te stimuleren, maar vreest dat de invoer van een “gezondheidstaks nefast is voor de Belgische ondernemingen en werkgelegenheid.

FEVIA benadrukt dat de voedingsindustrie al jaren pleit voor een aanpak van obesitas via een geïntegreerde gezondheidsbeleid waarbij alle partijen, ook de voedingsindustrie, hun verantwoordelijkheid nemen. Maar ze vindt dat de aangekondigde taks eerder een budgetmaatregel lijkt dan een manier om de Belgische consumenten een gezondere levensstijl aan te leren. De sector vraagt dus een snelle opheldering omtrent de draagwijdte en de impact van de maatregel.