.

.. en de bedragen van de boetes ookVorige week vertelden we u nog dat 5% van de producten verkeerd worden afgeprijsd in de supermarkt. Uit een recenter onderzoek blijkt nu dat het aantal verkeerde prijsaanduidingen sterk gedaald is. Het percentage fout geafficheerde prijzen bedraagt volgens het laatste onderzoek van de FOD Economie nu nog maar 2,8%.

In november 2012 werden 36.912 producten gecontroleerd in 200 winkels. In 18 winkels was 1% van de prijzen fout, in 74 winkels waren dat tussen 1 en 10% en in 11 winkels was meer dan 10% verkeerd. Het prijsverschil was in 614 gevallen in het nadeel van de consument (1,67%) en 417 keer in zijn voordeel (1,13%). Dat zou hem omgerekend een verlies van 476,75€, maar ook een winst van 905,46€ hebben opgeleverd.

In 97 winkels werd geen enkele fout vastgesteld. Het aantal winkels dat volledig in orde was, is daarmee meer dan verdubbeld in vergelijking met de vorige controle.De dreiging om overtreders zwaar te beboeten, zou afschrikkend gewerkt hebben volgens zelfstandigenorganisatie NSZ. Ondertussen verlaagde bevoegd minister Johan Vande Lanotte (sp.a) de boetes op vraag van het NSZ.

De winkels met een foutenmarge tussen 1 en 5% krijgen een boete van 100€ per inbreuk in het nadeel van de consument voor ketenbedrijven en 50 € per inbreuk voor zelfstandigen. Voor winkels met een foutenmarge tussen 5 en 10% is dat 500€ voor ketenbedrijven en 250€ voor zelfstandigen.