Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), een adviesorgaan van de Europese Commissie, heeft op 13 februari een standpunt aangenomen om een eind te maken aan de onrechtmatige praktijken van de grote retailers die zouden leiden tot de neergang van de agro-foodsector.

"Het is een feit, een handvol retailers controleert het grootste deel van de markt en legt voorwaarden op aan zijn leveranciers. De contractuele vrijheid bestaat slechts in theorie. Het gaat in dit geval om een illegaal oligopolie waardoor de markt wordt verstoord en die gepaard gaat door wijdverspreid misbruik van de inkoopmacht. Het EESC wil een einde maken aan deze situatie", verklaart Igor Samir, rapporteur van het opiniedocument van de EESC over de grootwinkelbedrijven.

Het EESC verzoekt om met de grootste spoed een voorstel voor dwingende wetgeving uit te werken om eerlijke concurrentie te stimuleren en maatregelen te nemen tegen de illegale oligopolies. Volgens statistische onderzoeken naar marktaandelen zou 84% van de Europese leveranciers van de grootwinkelbedrijven in 2009 slachtoffer zijn geweest van niet-nakoming van contractvoorwaarden; 77% daarvan zou bedreigd zijn met verwijdering uit het assortiment als zij ongegronde voordelen niet aan de enseignes zouden toestaan; ten slotte zou 60% van hen gedwongen zijn betalingen te doen zonder dat daar een echte tegenprestatie tegenover stond. Volgens het Europese rapport kan het probleem dus alleen binnen een streng juridisch kader worden opgelost.

Comeos is van mening dat het om een bespottelijk onderzoek gaat dat niet is gebaseerd op gegevens van de producenten. De Vlaamse landbouworganisatie Boerenbond vindt daarentegen dat dit rapport aansluit bij de problemen die de bond al jarenlang aan de kaak heeft gesteld.