Vanaf 1 januari 2016 kunnen ecocheques zowel op papier als elektronisch worden uitgegeven. Het voorstel, ingediend door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en gesteund door de sociale partners, werd in de ministerraad goedgekeurd.

Vanaf 1 januari elektronische eco-cheques.

De Belgische vereniging van uitgevers van maaltijd- en ecocheques VIA moedigt deze beslissing aan. Elektronische ecocheques zullen de administratie van handelaars, bedrijven en werknemers vereenvoudigen volgens de DAV, de dienst voor administratieve vereenvoudiging. Daarenboven zou dit ook een besparing betekenen van 41 miljoen euro aan administratieve kosten, zo'n 87 procent in vergelijking met de papieren versie.

“Voor werknemers zal het gebruiksgemak verhogen omdat de ecocheques via dezelfde kaart zullen worden verspreid als de elektronische maaltijdcheques”, vertelt Bernard Rongvaux, voorzitter van VIA. “Voor handelaars betekent de elektronische ecocheque niet alleen een eenvoudigere administratie, maar ook een snellere afhandeling van de aankopen.”

In vijf jaar tijd trok het systeem van ecocheques zo'n 80.000 ondernemingen aan, die er alles samen jaarlijks zo'n 1.450.000 werknemers mee uitbetalen. Elk jaar komt er zo meer dan 200 miljoen euro via ecocheques in de Belgische economie terecht. Zo'n 41% wordt uitgegeven bij plaatselijke winkels, 49% bij gespecialiseerde winkels en 10% wordt uitgegeven in de detailhandel.