Vorig jaar kocht bijna driekwart van de Belgen online, blijkt uit de tiende editie van de Barometer van de Informatiemaatschappij van de FOD Economie. Daarmee zit ons land boven het Europese gemiddelde.

73% van de Belgen kocht vorig jaar minstens één keer iets online, aldus de barometer die een beeld geeft van de ontwikkeling van de digitale economie in ons land. Een gevolg van de corona-pandemie en lockdownmaatregelen die fysiek winkelen fors inperkten, maar ook van de goeie digitale structuur in ons land: er is een internettoegang van meer dan 90% voor gezinnen en bedrijven. In Europa ligt het gemiddelde aantal inwoners dat vorig jaar online aankopen deed lager: 65%. Het aantal Belgische consumenten dat online shopte, steeg met 7 procentpunt tegenover 2019, toen nog maar 66% op het internet kocht. In vergelijking met de ons omringende landen loopt België wel nog achterop. Tegelijk vertegenwoordigde e-commerce vorig jaar 31,4% van de omzet van bedrijven die in België gevestigd zijn. Een daling van 1,2 procentpunt tegenover het jaar ervoor, maar nog altijd meer dan het Europese gemiddelde (19,8% voor EU27). Meer dan de helft van de Belgische consumenten (58%) koopt bij verkopers uit België.