Afgelopen donderdag vond de derde gratis webinar plaats van Gondola Society met topexpert Fons Van Dyck, CEO van Think BBDO. Had u geen tijd om erbij te zijn? Geen probleem. Wij geven u een overzicht van de drie belangrijkste feiten.

Economische ontwrichting

Volgens Fons Van Dyck moeten mensen goed beseffen dat deze coronapandemie niet alleen een gezondheidscrisis is. Hoewel het gezondheidsaspect nu vooral op de voorgrond treedt, zal binnen een jaar, wanneer deze gezondheidscrisis beheerst is, blijken dat we met een economische en maatschappelijke ontwrichting te maken hebben. Op economisch vlak gaat het om de grootste crisis sinds de grote depressie uit de jaren 30. Zo zou de crisis volgens The Financial Times in het 2de kwartaal van dit jaar zelfs leiden tot 195 miljoen jobs die wereldwijd verloren gaan.

Dat de situatie ernstig is beseffen ook consumenten. Mensen mogen nu dan wel bezorgd zijn om hun gezondheid (56%), toch is het vooral het economische aspect wat hen echt zorgen baart (70%). Op de juiste manier met de crisis omgaan was dan ook nog nooit zo belangrijk om een economische ramp te vermijden.

Hoe omgaan met de crisis?

Maar hoe gaan bedrijven nu het best om met deze crisis op korte termijn? Daarvoor moeten we bij China te raden gaan, klinkt het volgens de marketingexpert. Het land dat als eerste zwaar getroffen werd maar nu aan de betere hand lijkt, trekt zich geleidelijk aan recht. Toch ziet winkelen, ook nu de maatregelen teruggeschroefd zijn, er anders uit dan voor de coronatijd. Om op dat veranderende consumptiegedrag in te spelen is het volgens Fons Van Dyck eerst en vooral belangrijk dat merken veel sympathie betonen. Mensen hebben in tijden van isolatie en social distancing immers behoefte aan connectie.  En die empathie kan in verschillende facetten komen. In een eerste fase is het belangrijk voor merken en organisaties om mensen te ondersteunen en gerust te stellen. In een volgende fase, wanneer consumenten beginnen te wennen aan de crisis, moeten merken met een knipoog naar de crisis kijken. Humor is het middel om met de crisis om te gaan, maar merken moeten heel beducht zijn als ze dit gebruiken. In een derde fase moeten retailers en merken met concrete oplossingen komen.

Nog een ander aspect dat volgens Fons Van Fyck belangrijk is? Betrokkenheid bij de klant door niet langs de zijkant te blijven toekijken maar echt in te spelen op hun vragen en actie te ondernemen. "Hou dus nog meer contact met klanten dan voordien al het geval was, maar blijf daarbij als merk wel trouw aan je positionering in je communicatie naar de klant", klinkt het. De communicatie van een merk rond corona moet immers aansluiten bij de boodschap die het merk al die jaren gebracht heeft. Bijvoorbeeld als een merk bekend staat om veiligheid, moet het dat imago ook nu naar voren brengen. Merken moeten met andere woorden op een intelligente manier omgaan met klanten en de stijl en toon is daarbij heen belangrijk. Zeker op een ogenblik waarop mensen in shock zijn en nog met vragen zitten.

Veranderend consumptiegedrag

Hoewel het momenteel nog koffiedik kijken is hoe het post-coronatijdperk er zal uitzien, is het nu al duidelijk dat het pre- en post-coronatijdperk nooit meer hetzelfde zullen zijn. En dat uit zich onder meer in een verandering van het consumentengedrag. Uit Belgisch onderzoek blijkt immers dat 73% van de consumenten bij zijn vertrouwde merk blijft, maar dat ruim 25% onder hen naar andere merken grijpen. Dat is volgens Fons Van Dyck niet alleen te wijten aan het feit dat klassieke merken niet meer beschikbaar zijn door het hamstergedag van klanten, maar ook doordat consumenten nu anders, en misschien goedkoper, gaan kopen omwille van financiële redenen.

Daarnaast zal deze crisis volgens hem versneld het einde inluiden van klassieke betaalmiddelen. Onze maatschappij evolueert meer dan ooit naar een cashless society. Iedereen wordt in deze coronatijden immers bijna verplicht om met de kaart te betalen. Nog een andere trend die zich doorzet? Het meer online kopen, en dat geldt trouwens ook voor voeding en drank.

Volgens Fons Van Dyck zorgt deze coronacrisis ervoor dat enkele trends die al voor de crisis opdoken, nu versneld worden doorgezet. En dat heeft een belangrijke impact op de manier waarop mensen kopen en leven. Iets waar bedrijven dan ook volop moeten op inspelen.

Wouter Torfs

CEO van Schoenen Torfs, Wouter Torfs geeft komende donderdag zijn visie op de retail en de coronacrisis tijdens onze vierde gratis webinar. Benieuwd? Schrijf je dan snel in! Afspraak op donderdag 16 april om 15u30!

Klik hier

Gondola Society Live

Hebt u de vorige webinar met Véronique Goossens gemist? Lees dan snel onze recap!

Klik hier
Gondola Society Live