Pierre-Olivier Beckers geeft de fakkel door aan Frans Muller

Tijdens de afscheidsspeech van Pierre-Olivier Beckers, die vanmiddag de fakkel doorgaf aan Frans Muller, de nieuwe CEO van Delhaize Groep, viel ons vooral één zin op. Nadat de heer Beckers de kwartaalresultaten (Q3) had gepresenteerd, hanteerde hij een formule die aangaf dat zelfs in een veranderende omgeving een vorm van continuïteit kan gehandhaafd worden: “Onze prioriteiten zijn nog steeds dezelfde.” Horen daarbij: een rigoureus beleid, een goede cashflow, een voortzetting van de kostenbesparende maatregelen en het nemen van tal van initiatieven die kunnen zorgen voor meer inkomsten. Dat laatste gaat onder meer over de versterking van de verschillende formules, de investeringen die kaderen in een lageprijspolitiek (in totaal heeft de groep hier al 400 miljoen euro in geïnvesteerd) en de versnelling van de organische groei op sommige markten, zoals Zuidoost-Europa en Indonesië, in 2013 samen goed voor zo’n 200 nieuwe openingen.

Als we de activiteiten van de groep op de verschillende markten bestuderen komen we tot een landschap vol contrasten. In de Verenigde Staten, die het iets meer dan een jaar geleden nog erg slecht deden, staan alle indicatoren nu op groen. Voor de vierde keer werd er een groei opgetekend. Het jongste kwartaal zwol de groei daar zelfs met 2,2% aan, en de lichte inflatie van ± 0,5% lijkt weinig effect te sorteren. De resultaten overtreffen dus ruimschoots de voorspellingen. De analisten zijn het er roerend over eens dat het eerdere pessimisme op die markt totaal ongegrond was. “In onze voorspelling van de jaarresultaten houden we rekening met een aantal factoren, zoals de komende uitrol van fase 5 van de (gelukte) herpositionering van Food Lion, de opening van de Bottom Dollar Food-winkels en de voorziene inspanningen op de prijzen bij Hannaford, en dan vooral de effecten van de feestdagen, van oudsher een periode tijdens dewelke de concurrentie hevig is en een grote weerslag heeft op de marge van de retailers”, aldus Pierre-Olivier Beckers.

Verder relativeert hij het belang van de verliezen die geboekt werden in Zuidoost-Europa, en meer in het bijzonder bij het Servische Delta Maxi. Hij legt uit dat de winkelparken in Griekenland en Roemenië (zo’n honderd nieuwe verkooppunten in dit laatste land alleen) goed weerstand bieden. In beide landen gaat het marktaandeel er zelfs nog op vooruit. Wat Servië betreft is het probleem niet zozeer Delta Maxi zelf, als wel de economie van het land dat in volle recessie verkeert, wat vanzelfsprekend een invloed heeft op de voorspellingen. Een aftocht lijkt echter uitgesloten. “We willen het marktleiderschap van Maxi in Servië nog versterken. Het potentieel is zeker aanwezig. Voor het ogenblik zijn tweederde van de winkels geconcentreerd in Belgrado, en gebeuren 42% van de aankopen van de Serviërs nog buiten de georganiseerde handel (…). We doen zo’n overname niet om er op een jaar tijd winst uit te halen, dit is een langetermijnstrategie.” Een van de maatregelen die werden genomen is het opdoeken van de buurtformule Mini Maxi, die vervangen wordt door het concept Shop ‘n Go.

Het is uiteindelijk in België dat de toestand het minst rooskleurig is, met een groei in het derde trimester van slechts +1,5%, terwijl de inflatie 2,5% bedraagt. Pierre-Olivier Beckers legt er wel de nadruk op dat de hele markt erop achteruitgaat, en dat Delhaize minder inboet dan het gemiddelde. Die markterosie werd in het tweede trimester gestopt en vandaag is er alweer een lichte stijging. De Belgische markt staat onder druk en alle spelers investeren in prijsverlagingen en promoties. Bovendien doet Lidl het erg goed. Als hij het heeft over de toekomst van de Belgische dochter noteren we vooral dat er wordt geïnvesteerd in het winkelpark (46 remodelings op twee jaar tijd, een nieuw Proxy-concept…) en dat Delhaize terugkeert naar zijn oude ‘filosofie’: kwaliteit, gezondheid en assortiment.

Nieuwe CEODaarna is het de beurt aan Frans Muller om zich voor te stellen aan de Belgische pers. De nieuwe CEO is 52 jaar oud, sinds 1992 getrouwd met Maike, heeft drie kinderen van 12, 14 en 16 jaar oud en houdt van hockey, cricket en jogging. Tot zover voor zijn privéleven. In het vakje beroepservaring van zijn cv staat ingevuld: 10 jaar bij KLM Cargo en 15 jaar bij Metro Cash & Carry. De man is gemiddeld zo’n honderdvijftig dagen per jaar ‘op reis’, en dat zal in zijn nieuwe job niet anders zijn. Hij heeft alvast zijn frequent flyerpunten kunnen aanwenden om de ketens te bezoeken die de groep overal ter wereld uitbaat.

Eens het vragenuurtje aangebroken, worden de ex- en de nieuwe CEO meteen aan een spervuur van vragen onderworpen. De Nederlandse collega’s gaan van start met de “Albert Heijn-dreiging”, tegenwoordig hét onderwerp in elke persconferentie deze naam waardig. Daarna gaat het over de casting en het vertrek van Stefaan Descheemaeker en vooral van Roland Smith. Wie zal Smith vervangen aan het hoofd van de Amerikaanse activiteiten? “Dit is inderdaad een primeur voor Delhaize, waar altijd stabiliteit geheerst heeft”,erkent Pierre-Olivier Beckers. “We zijn voor het ogenblik bezig met een aanwervingsronde.” Naar aanleiding van een vraag hierover bevestigt hij dat Roland Smith inderdaad vertrokken is omdat hij niet de nieuwe CEO van de groep mocht worden. En dat de Amerikaan een gouden handdruk van 4,2 miljoen dollar heeft ontvangen, na amper een jaar aan het hoofd van de Amerikaanse dochteronderneming. “We hadden gehoopt dat hij lang bij ons zou blijven. Zijn contract was in die optiek opgesteld, maar bevatte ook voorwaarden die verband hielden met het resultaat. Hij heeft er echter voor gekozen om op te stappen, en heeft zo een grote meerwaarde kunnen realiseren op zijn stock options, zoals zijn contract dat toeliet.” OpstappremieDe heer Beckers is ook openhartig over de financiële modaliteiten van zijn eigen vertrek. Zijn vertrekpremie na vijftien jaar trouwe dienst aan de groep bedraagt 7,6 miljoen euro. Hij bevestigt verder dat CFO Pierre Bouchut zeker op post blijft en dat de functie van verantwoordelijke voor de Europese markten van Stefaan Descheemaeker niet langer bestaat: de CEO’s van België en Griekenland zullen voortaan rechtstreeks rapporteren aan Frans Muller. Keuze voor MullerOp de vraag of de keuze voor Muller gezien moet worden als de wil om de asymmetrisch groep in zijn geheel te behouden, terwijl sommige Amerikaanse aandeelhouders de verkoop van een van de ‘transatlantische’ afdelingen wel zouden zien zitten, wordt met de grootste voorzichtigheid geantwoord. Het is duidelijk dat dit een van de hete hangijzers is waar Frans Muller meteen mee te maken gaat krijgen in zijn nieuwe job, die vandaag van start gaat.

De laatste vraag aan Pierre-Olivier Beckers gaat over wat hij nu voortaan van plan is te doen. Een beetje tijd uittrekken voor zijn gezin. Actief blijven als bestuurder. Zich wijden aan zijn nationale en internationale mandaten bij het Olympisch Comité. En, wie weet, ook op zoek gaan naar nieuwe avonturen…