De aankondiging van het transformatieplan van Delhaize deed velen denken aan de herstructureringen bij Carrefour vier jaar geleden. Ondanks enkele verschillen zijn er ook heel wat parallellen.

In februari 2010 kondigde Carrefour aan dat het 14 hypermarkten en 7 supermarkten ging sluiten, waardoor meer dan 1.600 jobs verloren gingen. Net zoals bij Delhaize nu waren de werknemers te duur, en zijn het geïntegreerde winkels die gesloten of verzelfstandigd zullen worden. Een bijna identiek scenario dus.

En toch –ondanks het indrukwekkend aantal ontslagen- is de situatie bij Delhaize anders dan indertijd bij Carrefour. Bij de Franse retailer was het in 2010 immers echt vijf voor twaalf. De toekomst van het bedrijf stond effectief op het spel. Delhaize daarentegen is momenteel nog steeds winstgevend. Al wil dat niet zeggen dat er geen problemen zijn. De rentabiliteit staat immers onder druk, en dat is al even zo. Om de toekomst veilig te stellen moet de bezem dus door de organisatie gehaald worden. We zouden alleen kunnen stellen dat Delhaize op tijd heeft willen reageren, hoewel commentatoren zeggen dat de supermarktketen te lang gewacht heeft met de operatie.

Ondanks de grove besparingen bij Carrefour is er dan nooit echt een sociaal bloedbad geweest. Naakte ontslagen zijn volledig vermeden. Het personeel dat in de 16 Mestdagh-winkels werkte, is wel overgeschakeld naar de –mindere- condities van Mestdagh. Bovendien heeft Carrefour niet alleen bespaard, maar ook zijn globale aanpak veranderd en een nieuwe dynamiek teweeggebracht.