De Belgische consument blijkt weer meer vertrouwen te hebben. Na een stabilisatie van de vertrouwensindicator in april, is deze in mei uiteindelijk weer omhoog gegaan om zijn hoogste niveau te bereiken sinds oktober 2011. Hij staat nu op -10 tegen -12 vorige maand.

De consumenten verwachten evenwel nog steeds een lichte verslechtering van de algemene economische situatie, maar de ongerustheid over de werkloosheid lijkt te zijn afgenomen. Zij zijn bovendien van mening dat zij gedurende de komende twaalf maanden beter in staat zullen zijn om te sparen.