De regering bereidt maatregelen voor die een prijsblokkering in de handel mogelijk moeten maken. De ministerraad gaat namelijk de komende dagen beraadslagen over een voorontwerp van wet waarmee de Mededingingsautoriteit de consumptieprijzen kan blokkeren. Het Prijsobservatorium zou bij problemen met de prijzen en de marge een verslag kunnen opstellen, waarna het Mededingingscollege voorlopige maatregelen kan nemen, waaronder een prijsblokkering voor zes maanden. Vervolgens moet het Hof van beroep zich uitspreken over de noodzaak van deze blokkering, terwijl de minister van Economie een plan uitwerkt voor een structurele verbetering van de marktwerking.

Maar niet iedereen is blij met deze mededeling. In zijn reactie stelt Comeos dat met een dergelijk plan het gevaar dreigt dat een aantal handelaars met verlies zal moeten verkopen, wat in ons land verboden is. “De regering is bezorgd over de prijsverschillen die zijn waargenomen tussen Belgische winkels en hun concurrenten in de buurlanden. Maar de prijsblokkering is de slechtst denkbare maatregel. Een dergelijke maatregel zou zelfs contraproductief kunnen werken”, aldus Dominique Michel, Gedelegeerd Bestuurder van Comeos.

“Het Observatorium voor de prijzen kan een probleem ontdekken, overigens zonder deze term duidelijk te definiëren en zonder enige verplichting om de betrokken partijen te raadplegen. Wij willen dat er, met respect voor ons recht zelfverdediging, naar ons wordt geluisterd”, vervolgt hij. Comeos ziet in deze maatregel een middel om de echte problemen te verhullen. “Wij eisen geen uitzonderlijke maatregelen, maar willen gewoon dat onze concurrentiële belemmeringen worden weggenomen. Dat is het echte werk waarvoor de regering zich zou moeten inspannen..”