De Carrefour-groep heeft vandaag bekend gemaakt dat zijn winst in 2011 met 14,3% is gedaald (tot 371 miljoen euro), na afloop van een jaar dat internationaal gezien moeilijk verliep… maar voor de Belgische dochter juist eerder bemoedigend. Het meest spectaculaire nieuws is waarschijnlijk het uitstel van de implementatie van het Carrefour Planet concept in de Europese hypermarkten. Is Carrefour Planet mislukt? Dit oordeel moet worden genuanceerd. De 81 Europese winkels die eind 2011 zijn omgebouwd noteren wel degelijk betere prestaties dan de andere. Maar daarmee is deze prestatie nog niet homogeen. De balans van de winkels in het zuiden (Spanje, Frankrijk) is veel minder gunstig dan het gemiddelde.

Het gerucht van uitstel van de implementatie van Carrefour Planet deed al enige tijd de rond en werd bij ons zelfs vanuit de basis opnieuw aangewakkerd. Dit bracht ons er een week geleden toe om Carrefour België te vragen wat het lot zal zijn van de Belgische hypermarkten die nog aangepast moeten worden. Gérard Lavinay heeft ons tijdens een informeel gesprek persoonlijk gerustgesteld wat dit implementatieplan betreft. Overigens zijn van de twaalf winkels die bij deze make-over zijn betrokken, er al negen verbouwd. En wat nog beter is: de werkzaamheden die in gang zijn gezet om deze drie laatste winkels te om te vormen zullen niet in gevaar komen. Op dit punt vormt België dus een gelukkige uitzondering binnen de Carrefour Groep. En een bijzonder gunstig teken van het zeer positieve resultaat van de transplantatie van het Planet concept naar het veld van de grootste Belgische hypermarkten, die daar veel behoefte aan hadden. Al geeft Carrefour Belgium geen cijfers, toch is duidelijk dat de omzetten van alle Belgische vestigingen van Carrefour Planet dankzij die nieuwe concept een flinke boost hebben gekregen. En, wat belangrijker is, dat de meeste vestigingen kort na hun (her)opening rendabel zijn gaan draaien.

Waarom stelt de Carrefour Groep de implementatie van Carrefour Planet uit? Dit gebeurt misschien eerder om financiële dan om commerciële redenen. Carrefour Planet is een zeer aantrekkelijk concept, maar ook zeer kostbaar. De implementatie ervan vergt zeer grote investeringen. En op dat punt werd het voorkeursproject van Lars Olofsson ongetwijfeld het hardst getroffen door de storm die de wereldeconomie door elkaar schudt. Deze treft natuurlijk de overheidsfinanciën van de staten, die scherp in het oog worden gehouden door de ratingbureaus en gedwongen zijn een zeer streng budgetbeleid te voeren. Ditzelfde verschijnsel treft ook de grote internationale ondernemingen, die eveneens scherp worden geobserveerd de door de financiële analisten. Het is nu niet de tijd om in grote investeringsprojecten te stappen, maar juist om de duimschroeven aan te draaien. Dit geldt voor alle grote spelers van de wereldwijde retailsector. En in heel wat directies van Belgische distributeurs ziet men zich gedwongen grote discipline te betrachten, desnoods bepaalde geldverslindende projecten op een laag pitje te zetten. Dit geldt ook voor Carrefour. Maar we kunnen toch bevestigen dat Carrefour Belgium, ondanks deze omstandigheden, in 2012 de aanpassing van zijn Carrefour Planet vestigingen volgens het oorspronkelijke plan zal voltooien.