Het al dan niet invoeren van statiegeld voor plastic flessen lokt een enorm felle discussie uit bij voor- en tegenstanders. Nu er een nieuwe regering is, laait die discussie al meteen weer heel hoog op. 

Als het over statiegeld op plastic flessen gaat, zijn de zenuwen bij alle betrokkenen strak gespannen. Dat blijkt uit de reacties op het voornemen van de nieuwe regering om de invoering ervan te bekijken. In eerste instantie werd informatie verspreid dat statiegeld zou ingevoerd worden, later bleek dat voorbarig en stond in het regeerakkoord te lezen dat de invoering zou bekeken worden met alle betrokkenen. Intussen hadden Fevia en Comeos, sectorfederatie van respectievelijk de voedingssector en de retail, al fel van zich afgebeten. “Onzin”, zo klonk het. De twee organisaties zijn felle tegenstander van statiegeld, dat is geen geheim. Achter de schermen werken en lobbyen ze hard om de invoering ervan tegen te houden of af te remmen.