De indicator van het vertrouwen, die in november en december 2012 sterk was gedaald, is in februari weer gestegen. Van -23 in januari is deze in februari namelijk naar -17 gegaan. "Het pessimisme dat de laatste maanden van 2012, gevoed door een opeenvolging van slechte economische berichten, fors was toegenomen is daarmee uitgewist", aldus de Belgische nationale bank. De vertrouwensindex van februari 2013 is vergelijkbaar met die van oktober 2012 en beter dan die van februari 2012 (-20).

De consumenten lijken de economische situatie van ons land gunstiger in te schatten (-10 in februari, tegen -23 in januari en -27 in december). De verwachtingen ten aanzien van de economische situatie van de komende twaalf maanden zijn minder pessimistisch dan voorheen. De consumenten zijn ook optimistischer met betrekking tot de werkloosheid.

Hoewel de consumenten de komende geen wijzigingen in hun financiële situatie verwachten, zijn ze optimistischer over hun toekomstige spaarvermogen (-4 in februari tegen -7 in januari en -10 in december).