De Nationale Bank van België (NBB) laat weten dat het Belgische consumentenvertrouwen in september met 16 punten is gedaald als gevolg van de stijgende energieprijzen, de oplopende inflatie en de oorlog in Oekraïne. Een val die door de instelling als "enorm" wordt omschreven.

De indicator van het consumentenvertrouwen daalde in september tot -27. "Het verlies aan vertrouwen (...) komt dicht in de buurt van wat werd waargenomen op kritieke momenten, zoals bij het begin van de gezondheidscrisis (april 2020) of bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne (maart 2022)", merkt de NBB op. Op deze momenten stond het consumentenvertrouwen op respectievelijk -26 en -16. Sinds het begin van het jaar is de indicator met bijna 30 punten gedaald.

©

NBB

Pessimisme overheerst

De instelling voegt eraan toe dat alle componenten van de indicator van het consumentenvertrouwen, namelijk "De economische situatie in België", "De financiële situatie van de gezinnen", "Spaargeld van de gezinnen" en "Werkloosheid", worden aangetast. Met name de eerste drie componenten zijn zorgwekkend. "Het grootste pessimisme overheerst met betrekking tot de algemene economische evolutie in België in de komende twaalf maanden. Deze component van de indicator daalt tot het laagste niveau ooit", aldus de NBB. "Op persoonlijk niveau zijn de verwachtingen van huishoudens over hun financiële situatie nog nooit zo negatief geweest. De verslechtering die in dit verband wordt vastgesteld, heeft een recordhoogte bereikt, evenals de verslechtering van de spaarplannen voor de komende maanden.”