8% van de omzet van Colruyt is afkomstig uit de slagerijafdeling. Bij Colruyt is dit een belangrijke afdeling, zowel in cijfers als voor het imago. De groep gaat zich steeds meer op de zelfbediening richten. In de nieuwe winkels, zoals die in 2012 zijn verschenen in Dour, Averbode, Genappe en Lokeren, zijn nu slagerijen met zelfbediening gekomen, al heeft de klant nog altijd de mogelijkheid om bestellingen te doen of vragen te stellen aan de slagers van de winkel. Volgens de verantwoordelijke voor de slagerijverkopen wordt hiermee beantwoord aan de behoeften van de klant. "We zien dat de klanten meer prijs stellen op zelfbediening, want dat gaat sneller". Maar dat betekent niet dat er minder slagers zullen komen. "Het vakmanschap van de slager is de toegevoegde waarde van Colruyt. Het aantal slagers zal gelijk blijven". Elke winkel beschikt wel degelijk nog altijd over een werkplaats waar het verse vlees wordt gesneden en verpakt.