#2 Colruyt, Carrefour en Delhaize presenteren hun doelstellingen voor 2020 op vlak van duurzaamheid. Zonder aan greenwashing te doen. Ontdek elke week een andere visie. Deze week is het de beurt aan Delhaize.

Tussen 2008 en 2018 heeft Delhaize zijn CO2-uitstoot met 44% teruggebracht. De keten met de leeuw wil tegen eind 2021 de eerste Belgische CO2-neutrale retailer worden. “De grote uitdaging wordt het terugbrengen van de uitstoot van onze winkels, die 75% vertegenwoordigt van het totaal van al onze activiteiten”, weet Charlotte De Vroey, de nieuwe sustainability manager van Delhaize.

“Als je het met de consumenten over duurzaamheid wil hebben, is het makkelijker om te communiceren over een initiatief dat ze met eigen ogen kunnen zien, zoals het verminderen van plastic. Het verminderen van je CO2-uitstoot is een pak minder tastbaar.” Charlotte De Vroey, net aangeworven als nieuwe sustainability manager van Delhaize, gaat het duidelijk niet gemakkelijk krijgen. Deze jonge dertiger heeft als opdracht het ambitieuze ‘The Lion’s Footprint’-programma uit te rollen dat CEO Xavier Piesvaux in mei 2019 op grootse wijze heeft aangekondigd. Een van de drie pijlers daarvan is het terugbrengen van de CO2-uitstoot (de twee andere gaan over het verbruik van plastic en de strijd tegen voedselverspilling). Delhaize legt de lat wel heel erg hoog met zijn voornemen om niet alleen zijn CO2-uitstoot te verminderen, maar ook als eerste Belgische mass retailer CO2-neutraal te worden en hiermee de (slechts) elf verkooppunten tellende bioketen Sequoia te evenaren, die in 2020 de norm haalde. Net als voor alle andere retailers, is het uiteraard onmogelijk voor Delhaize om zijn CO2-uitstoot meteen tot nul te herleiden. Het is de bedoeling van de groep om een aantal processen te optimaliseren en de resterende uitstoot te compenseren door duurzame projecten te financieren (zie kader). “In theorie kan elke retailer claimen dat hij klimaatneutraal is, door gewoonweg bij te dragen aan initiatieven aan de andere kant van de wereld”, legt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver uit. “Delhaize doet echter niet aan greenwashing. We zijn oprecht in ons voornemen om onze CO2-uitstoot te beperken.” Om die belofte waar te maken heeft de groep eerst en vooral geanalyseerd waar precies in al haar activiteiten ze de meeste CO2-uitstoot veroorzaakt. De totale CO2-emissie is een bedrijfsgeheim, maar het actieplan heeft al zijn vruchten afgeworpen: tussen 2008 en 2018 heeft de groep de uitstoot van haar actieviteiten met 44% teruggebracht.

“Er is geen verwarmingspost meer in de eigen winkels”