Bijna 5% van de producten worden verkeerd afgeprijsd in grootwarenhuizen. De retailers riskeren daar boetes voor en kunnen zelfs gesloten worden. Dat zegt de FOD Economie in de krant De Morgen.

Producten hebben nog al te vaak een andere prijs in de rekken dan aan de kassa. Dat stelt na consumentenprogramma Volt, ook de FOD Economie vast. Uit een onderzoek in februari 2012 bij 94 supermarkten bleek dat 432 (of 4,7%) van de 9.204 onderzochte producten verkeerdelijk afgeprijsd waren.

De sector kreeg een fikse waarschuwing en na een tweede controleronde in november van vorig jaar was er een duidelijke verbetering merkbaar. Wie nu niet meer in orde is, riskeert een boete.

Supermarkten met een foutenmarge boven 1% krijgen een voorstel tot minnelijke schikking van 1.000 euro per overtreding. Warenhuizen met een foutenmarge boven 10% riskeren zelfs hun deuren te moeten sluiten, zegt de FOD in De Morgen. Al is het nog nooit zo ver gekomen.

Handelsorganisatie Comeos benadrukt dat de foute prijsaanduidingen niet opzettelijk gebeuren, en dat het veelal om menselijke fouten gaat die bovendien ook vaak in het voordeel van de klant uitdraaien.