Op 23 september begint de week van het werkgeluk, een initiatief van Tryangle, specialist in geluk op de werkvloer. Ter gelegenheid van dit evenement regelde Gondola People een ontmoeting met Griet Deca, Chief Happiness, die ons meer vertelt over haar ongewone baan.

Chief Happiness, dat is nog eens een originele job? Wat heeft u aangezet om u daarop te gaan focussen en Tryangle op te richten?

Iedereen wil gelukkig zijn, ook op het werk. Daar brengen we immers het grootste deel van onze tijd op en onze arbeidsvreugde beïnvloedt alle andere aspecten van ons leven. Bij Tryangle vinden we dat geluk op het werk een van de prioriteiten moet zijn van de bedrijven. Gelukkige werknemers zijn gezonder, zetten zich meer in, werken beter samen en zijn productiever. Als gevolg van onze jachtige maatschappij hebben werknemers echter steeds meer last van stress. Iedereen staat te veel onder druk, heeft te veel taken en te weinig collega’s… Dit kan leiden tot grote gezondheidsproblemen. De cijfers zijn duidelijk: het absenteïsme gelinkt aan toxische stress, burn-outs en mentale druk stijgt zienderogen. Vandaag volstaat de wet betreffende het welzijn op het werk niet meer om de werknemers te beschermen, vooral omdat er niet genoeg rekening wordt gehouden met de psychosociale aspecten. Een van de oplossingen bestaat er volgens ons in om een maximaal aantal ondernemingen aan te zetten aan preventie te doen, en niet te wachten tot het te laat is. Dat is wat we aan onze klanten bieden.

Jullie diensten beantwoorden dus aan een echte maatschappelijke behoefte…

Daar ben ik van overtuigd. Ik ben al vijf jaar lang actief in het domein welzijn op het werk bij verschillende bedrijven, en sinds twee jaar zie ik dat de dingen echt beginnen te bewegen. Aan de ene kant zijn de ondernemingen zich steeds bewuster van het belang van welzijn en geluk op het werk. Zelfs al gaat het langzaam, de mentaliteit verandert. Bedrijven beseffen dat het absenteïsme dat het gevolg is van stress hoog ligt, dat het hen veel kost en dat het een impact heeft op de hele organisatie. Ze realiseren zich ook dat investeren in geluk op het werk rendabel is: als je daarmee bezig, als je op zoek gaat naar wat de werknemers graag doen en waar de talenten zitten, verhoog je immers de motivatie en dus de prestatie van de werknemers. Steeds meer ongelukkige werknemers kunnen of willen daarnaast ook niet verder op die manier. Vroeger werd er aan de mensen verteld dat ze van het leven zouden kunnen gaan genieten eens ze op pensioen waren. Maar in deze tijden van verhoogde pensioenleeftijden, willen ze hier en nu gelukkig zijn.

Zijn sommige sectoren of mensen meer in gevaar?

Absoluut. In de ziekenhuissector staan de mensen bijvoorbeeld nog meer onder druk. Het resultaat van hun werk kan immers het verschil maken tussen leven of dood. Over het algemeen gesproken lijden mensen die vooral zittend werk verrichten, binnen de kantoormuren, meer aan stress dan mensen die fysiek werk verrichten. Deeltijdse werkers zijn ook kwetsbaar, want vaak blijft hun werklast dezelfde, ook als hun uren verminderen. Met als gevolg dat die mensen de hele dag ‘lopen’ op het werk, want ze hebben immers minder tijd om alles gedaan te krijgen. Ze komen dan ook totaal uitgeput thuis. Vaak komt daar ook nog een soort van schuldgevoel bij. Dat leidt tot een paradox, want hoewel ze niet meer voltijds werken, lijden ze evenveel of nog meer aan stress.

Wat houdt uw werk concreet in?

Als Chief Happiness bestaat onze rol erin ondernemingen te begeleiden die de arbeidsvreugde bij hun werknemers willen verbeteren. Wanneer een bedrijf een beroep doet op ons, analyseren we eerst of we voor meerwaarde kunnen zorgen. Want er zijn zo van die problemen die we niet kunnen oplossen. Als we ervan overtuigd zijn dat onze tussenkomst relevant is, beginnen we met onze analyse. Wat is het publiek, het statuut, de betrokken sector? Wat zijn de belangrijkste problemen? Wat voor attitude heeft het management? Zitten ze al op de goede piste? Over het algemeen ontmoet ik eerst de HR-afdeling en de managers, daarna de afdelingen en de teams. Een open discussie en individuele gesprekken met de verschillende partijen zijn heel belangrijk. We merken immers dat er vaak een groot verschil zit in perceptie tussen de visie van de hiërarchie en hoe de verschillende teams zich voelen. Op basis van die elementen gaan we bepalen welke oplossingen we de onderneming kunnen bieden. Voor ons is het allerbelangrijkste om uit dat theoretisch kader te stappen en praktische zaken in beweging te brengen.

Wat zijn de nuttigste competenties in uw job?

Als Chief Happiness moet je eerst en vooral zelf gelukkig zijn op je werk, anders denk ik niet dat je andere mensen kan helpen om dat te zijn. Je moet empathie hebben en goed kunnen communiceren. Je moet luisteren en iet vanaf het begin oordelen vellen of denken dat je het al weet. Wat me ook goed helpt is humor. Als Chief Happiness word je vaak geconfronteerd met sombere, moeilijke situaties. Humor helpt dan om de zaken een beetje te dedramatiseren.

Welke uitdagingen zal u de komende maanden moeten aangaan, denkt u?

De grootste uitdaging is de ondernemingen en werknemers ervan te overtuigen dat er preventief gewerkt moet worden, vooral omdat de bronnen van toxische stress maar blijven toenemen. Dat is niet gemakkelijk, want zorgen voor jezelf en toegeven dat je je niet goed voelt op je werk blijft vooralsnog een taboe. Je moet bovendien over een holistische visie beschikken over wat stress eigenlijk is. We moeten niet alleen werken op fysiek vlak, maar ook op het mentale en sociale niveau. Zeggen dat je veel aan sport moet doen om je stress aan te pakken is niet genoeg. Een ander aandachtspunt is dat van de nieuwe technologieën, waardoor je op elk moment en elke plaats bereikbaar bent. Zo wordt het steeds moeilijker om je professionele en privéleven van elkaar te scheiden. En dan zijn er nog de sociale media natuurlijk, die de indruk geven dat je een groot sociaal leven hebt terwijl het in realiteit niet gaat om kwalitatieve sociale interacties die je toelaten je gelukkiger te voelen.

Gondola People

Dit artikel is afkomstig van onze website Gondola People. Bent u op zoek naar een nieuwe job of rekruteert u personeel?

Klik hier