In België is een derde van het fruit vervuild met pesticiden van de schadelijkste soort. Nergens in Europa ligt het perentage hoger, blijkt uit cijfers van Pesticide Action Network (PAN). Volgens de Europese Commissie gaat het nohtans de goede kant uit met pesticidengebruik.

Fruit eten is gezond, maar soms is het niet zo gezond als het lijkt. PAN Europe onderzocht hoe vaak pesticiden aangetroffen worden op fruit dat in Europese winkels verkocht wort. In 2019, het recentste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn, werden in de EU op 29 procent van het fruit residuen aangetroffen. Opvallend is dat in een periode van negen jaar – tussen 2011 en 2019 – het aantal gecontamineerde stalen met maar liefst 53% toenam, terwijl het beleid van de Europese Unie net gericht is op het verminderen van pesticidegebruik. Bij appels en peren ging het om een verdubbeling. Voor zijn analyse maakte PAN Europe gebruik van gegevens die nationale voedselautoriteiten inzamelen voor pesticide­rapporten die de Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (EFSA) opstelt.

Vooral Belgische peren

In België vond PAN de meeste gecontamineerde stalen (34%) bij het onderzochte fruit. 87% van de peren die in ons land gekweekt worden, bevatten een residu van een ­gevaarlijk bestrijdingsmiddel. Ook in andere landen is het percentage hoog. Volgens de organisatie is er bij de lidsstaten onwil om er iets aan te doen. Bovendien worden schimmels en insecten steeds beter resistent tegen pesticiden, waardoor er steeds nieuwe producten en grotere hoeveelheden moeten gebruikt worden. Volgens PAN neemt het risico voor de consument op die manier toe. Pesticiden worden verantwoordelijk geacht voor kanker, diabetes en hart- en vaataandoeningen en zijn vaak ook slecht voor het leefmilieu.

Grenswaarden niet overschreden

De bevindingen van PAN Europe lijken in te gaan tegen die van de Europese Commissie, die stelt dat de verkoop van pesticiden naar beneden gaat. Volgens cijfers van het Europese agentschap voor voedselveiligheid worden de wettelijke grenswaarden ook maar heel zelden overschreden. In het rapport dat PAN nu voorstelt, wordt niet gesproken over de hoeveelheid residu die er in het fruit gevonden wordt. Volgens de organisatie zijn de twee conclusies niet met elkaar in tegenspraak zijn: er kunnen minder pesticiden gebruikt worden, maar tegelijk kunnen er meer pesticiden van de schadelijkste soort aangetroffen worden.