Drie kwart van de gecontroleerde webshops voldoet niet aan de verplichtingen inzake consumentenvoorlichting. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Werner Janssen (N-VA) opvroeg bij minister voor Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V). Sofie Geeroms, directeur van BeCommerce, is zeer verwonderd. “Webshops die de BeCommerce Trustmark dragen, moeten verplicht aan de ODR-regels beantwoorden. Ik begrijp niet vanwaar die cijfers komen.”

Volgens het Kamerlid houden webwinkels zich in ons land maar zelden aan de wettelijk verplichte vermelding van het Europese online platform voor geschillenbeslechting 'ODR'. ODR is de afkorting van 'Online Dispute Resolution Platform'. Dat is sinds januari 2016 actief en bevat informatie over consumentenrechten bij online aankopen. Ook voorziet het platform in een buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen koper en verkoper via een bemiddelingsprocedure.

Webwinkels zijn binnen de Europese Unie verplicht om te verwijzen naar regels omtrent geschillenbeslechting en daarbij een link te voorzien naar de website van het ODR-platform. Uit de cijfers van de controles door de Economische Inspectie, die Werner Janssen opvroeg bij minister Peeters, blijkt dat webwinkels in ons land zich zelden houden aan deze verplichting.

Drie kwart voldoet niet

“Slechts 82 van de 329 websites die in 2017 gecontroleerd werden, bevatten de link naar het Europese ODR-platform. Iets meer dan 75% van de gecontroleerde webshops voldeed dus niet aan de verplichtingen inzake consumentenvoorlichting. In 2018 werden tot nu toe 19 controles uitgevoerd en opnieuw werden er 14 waarschuwingen en één proces-verbaal verzonden. De naleving van deze verplichting lijkt dus niet meteen te verbeteren”, stelt Janssen vast.

Heel eigenaardig

Sofie Geeroms, directeur van BeCommerce, de koepel van online winkels in België, valt uit de lucht. “Ik weet niet waar die cijfers vandaan komen, maar ik vind ze bijzonder eigenaardig. Maar liefst 464 webwinkels zijn lid van BeCommerce. Zij zijn de meest representatieve van de sector. Om lid te worden, moeten ze beantwoorden aan de verschillende criteria van het BeCommerce vertrouwenskeurmerk. Een van die criteria is het opnemen van een link naar het ODR-platform. Dat wordt gecheckt door een externe auditor, met name Bureau Veritas”, zegt ze.

Mogelijk heeft de Economische Inspectie hoofdzakelijk kleinere webshops die geen lid zijn van BeCommerce gecontroleerd. Stellen dat 75% van de gecontroleerde webshops niet voldoet aan de verplichtingen inzake consumentenvoorlichting, lijkt dan ook niet correct.