AXA Real Estate, de Europese leider op het gebied van vastgoedbeheer, heeft onlangs een rapport gepubliceerd met de titel “De detailhandel zal nooit meer hetzelfde zijn”. Volgens dit rapport is de online handel zo goed ontwikkeld dat hij nu een bedreiging zou kunnen betekenen voor de winstgevendheid van de fysieke winkels. Deze dreiging zou belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de groeicapaciteit van eigenaren en voor de huurinkomsten. In Frankrijk en Zuid-Europa zouden de online-verkopen eigenaren van fysieke winkels ertoe kunnen brengen hun huren te verlagen.

AXA Real Estate heeft een analyse gemaakt van de Britse, Franse, Duitse, Zweedse, Poolse, Italiaanse en Spaanse markt. In zijn rapport geeft AXA aan dat tussen 2012 en 2016 90% van de toekomstige groei van de detailhandelsverkopen in Engeland, Frankrijk en Duitsland, ofwel 91,5 miljoen van in totaal 101,2 miljoen euro, afhankelijk zal zijn van online verkopen.

De economische crisis zal leiden tot groei van online verkopen dankzij prijsvergelijkingstools. Deze trend zal volgens AXA onomkeerbaar zijn, zelfs als de economische situatie zich zou verbeteren. De consumenten zullen geen afstand meer willen doen van deze gewoonte en de voordelen die voordelen die zij biedt.

Al wordt nu voorspeld dat in het Verenigd Koninkrijk 25% van de totale retailomzet tegen 2020 via het internet zal worden gerealiseerd, AXA verwacht dat dit aandeel boven de 30% zal liggen. Tot nu toe hebben investeerders volgens AXA de impact van de online verkopen en de economische situatie onderschat. Zij vinden het moeilijk om bij een daling van de verkopen de oorzaken daarvan te onderscheiden.

AXA Real Estate heeft de volgende suggesties voor investeerders:

  • de voorkeur geven aan grote formaten, zoals de winkelcentra, waar zij in staat zullen zijn om de externe factoren te controleren en extra ruimte voor ontspanning en entertainment kunnen bieden. In dit type format kan de consument bovendien de prijzen vergelijken en er kan gemakkelijker een multi-channel aanbod in worden opgenomen.
  • voorzichtig te zijn met hun investeringen in Frankrijk, dat van de drie grootste Europese economieën het zwaarst is getroffen, en in Zuid-Europa, waar de online verkopen, ondanks dalende uitgaven, blijven groeien.
  • de voorkeur geven aan fysieke winkels met detaillisten van luxe/merkproducten en discounters. De online verkoop is namelijk minder goed in staat met deze twee sectoren te concurreren.
  • het accent te leggen op plekken met een strategische ligging voor de detailhandel.

“De conclusies van dit onderzoek betekenen niet dat de detailhandelssector een slechte investering is. Investeerders moeten de middellange en langetermijn risico’s in verband met de uitbreiding van de online verkopen echter wel zeer aandachtig onderzoeken. AXA Real Estate wil voorop lopen met onderzoeken om zich ervan te vergewissen dat de investeringen van onze klanten bestand zijn tegen de economische situatie en de consumptietrends”, aldus Alan Patterson, Global Head of Research and Strategy bij AXA Real Estate.