Het aantal krantenwinkels gaat in dalende lijn. Vandaag zijn er nog 3874 zelfstandige krantenwinkels, drie jaar geleden waren dat er nog 4044. Al drie stijgt het aantal faillissementen. Volgens de Vlaamse Federatie van Persverkopers (VFP) versmacht distributeur AMP de kleine zelfstandigen. AMP is de grootste persdistributeur in België. Naast de nationale perstitels neemt AMP ook een aanzienlijk deel van de distributie van buitenlandse pers voor zijn rekening. Zo verdeelt AMP ongeveer 300 krantentitels en meer dan 5000 magazines. Al deze titels worden geleverd aan 5800 verkooppunten.

Tony Vervloet, secretaris van de VFP, zegt dat de situatie “onhoudbaar” is. Eind 2008 verdubbelden reeds de transportkosten voor de levering en terugname van artikels. Daarom hebben beroepsverenigingen verschillende procedures lopen tegen AMP bij de rechtbank van koophandel en bij de Raad voor de Mededinging. Op Europees niveau is er dan weer een klacht tegen de overheidssubsidies aan uitgevers om kranten via Bpost te verdelen. Vervloet stelt zich ook vragen bij de rol van uitgevers. VFP vermoedt dat de oorzaak van de malaise te vinden is in afspraken tussen distributeur en uitgevers die de krantenverkoop verschuiven naar abonnementen en supermarkten.