Na de algemene vergadering van Carrefour, hadden de nationale media het alleen over de nieuwe functie van Lars Olofsson als voorzitter en CEO. Dit kwam voort uit een erkenning van vertrouwen vanwege de voornaamste aandeelhouders van de groep voor het hervormingsplan dat hij ingeleid heeft. Op hetzelfde ogenblik is er een persbericht, dat vertelde dat Amory de Sèze nu ook Senior Director wordt, totaal uit de oog verloren. Deze functie biedt hem echter de mogelijkheid om toezicht te houden op belangenconflicten die zich kunnen voordoen in de raad van bestuur en laat hem toe de voorzitters te ontmoeten, zelfs in de afwezigheid van Lars Olofsson! Moet dit gezien worden als een verzekering die de banken (zoals BNP) hebben willen nemen ter bescherming tegen de belangen van de onroerende goederen beleden door Arnault en Colony? Die vraag blijft open… Het kan ook een reactie zijn ten gevolge van de steun die de Société Générale onlangs gaf aan de Arnault groep, waardoor diens stemkracht verhoogt en daarnaast een stijging van 5% naar 8% betekende voor Arnault in het kapitaal van Carrefour.

Via www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr